Vi är ditt lokala energibolag i Kristinehamn som levererar energilösningar inom elnät och elhandel. Alltid med dig som kund i fokus.

Kristinehamns Energi AB ägs till 100 % av Kristinehamns kommun. Koncernen består av tre dotterbolag, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB och Kristinehamns Energi Fastighets AB.

 

Kristinehamns Energi AB

Koncernens moderbolag. Svarar för de koncerngemensamma funktionerna samt vår elhandel som startades 2016. Totalt 25 anställda med en omsättning på ca. 140 Msek.

Kristinehamns Elnät AB

Är själva hjärtat i vårt bolag då det är Elnät och deras montörer som dagligen ser till att elleveransen tryggas hem till dig. Oavsett väder och vind arbetar de ständigt för att underhålla, drifta, förebygga och reparera elnätet i Kristinehamn tätort med omnejd.

Elnät ansvarar även för gatubelysning och trafikljus på entreprenad åt Kristinehamns kommun.

Behöver du göra en felanmälan? Klicka här!

Kristinehamns Fjärrvärme AB

Sedan hösten 2016 delägare i det, tillsammans med Värmevärden AB, gemensamägda fjärrvärmebolaget Kristinehamns Värme AB.

Kristinehamns Energi Fastighets AB

Äger enbart kontorsfastigheten på Varnumsleden 1 i Kristinehamn. I övrigt ingen egen verksamhet.

Bolagsinformation
Kristinehamns Energi AB
Org.nr. 556702-8187
Kristinehamns Elnät AB
Org.nr. 556526-5195
Kristinehamns Energi Fastighets AB
Org.nr. 556870-4950
Kristinehamns Fjärrvärme AB
Org.nr. 556526-5203