Sponsring


Vad gäller?

Alla föreningar som är intresserade av att ta del av våra sponsringspengar ska skicka in sin ansökan till oss senast den 31 mars varje år. Under första veckan i april kommer alla ansökningar att behandlas och beslut kommer att meddelas till alla, oavsett om man blivit tilldelad några pengar eller inte.

Vår sponsringspolicy!

Varför arbetar vi med sponsring?

Kristinehamns Energi AB vill med hjälp av sponsringssamarbeten utveckla företagets relationer på den lokala arenan och samtidigt stärka det lokala varumärket i Kristinehamns kommun. Våra sponsringsinsatser ska stödja och utveckla möjligheten till bra fritidsaktiviteter inom kultur, idrott och samhälle.

Vilka sponsrar vi?

Sponsringen riktar sig till registrerade och organiserade föreningar. Aktiviteter och huvudsaklig verksamhet ska bedrivas i Kristinehamns kommun och medverka till en positiv syn på kommunen.

Föreningen som tar del av sponsringsavtalet måste kunna ge en rimlig motprestation i förhållande till den ekonomiska ersättningen. Vi ser gärna över möjligheten att synas i samband med arrangemang som föreningen anordnar.

Vilka sponsrar vi extra gärna?

Föreningar som arbetar aktivt i sin verksamhet mot hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 vill vi extra gärna inleda samarbete med.

Vilka sponsrar vi inte?

Vi sponsrar inte politisk eller religiös verksamhet och absolut inte verksamheter som strider mot vår värdering om allas lika värde. Vi sponsrar inte heller privatpersoner.

Så här ser processen ut!

Ansökan görs genom att föreningsrepresentanten fyller i vår digitala sponsringsblankett eller fyller i en pappersansökan och mailar den till kundtjanst@kristinehamnsenergi.se alternativt skickar den per post till Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn.

Beslut om vilka som ska beviljas sponsring tas av Chef för kommunikation och kundtjänst i samråd med VD.

Hur mycket ersättning kan man få?

Nivån på sponsringen sätts från fall till fall men den totala summan som delas ut bestäms när budgeten beslutas. Ibland skriver vi flerårsavtal med föreningar men försöker i möjligaste mån att fördela pengarna mellan olika föreningar från år till år.

Vi kan också bidra med reklamgåvor till exempelvis prisbord om föreningen har ett evenemang.

Avbryta pågående sponsringssamarbete

Om en person under avtalsperioden ertappas med att ha använt otillåtna preparat upphör avtalet att gälla med omedelbar verkan. Innestående ersättningar betalas inte ut och samtliga skyltningar och reklamytor täcks för eller tas bort.

 

Om ni uppfyller våra kriterier och är intresserade av att söka sponsring hos oss är ni välkomna att använda vårt webformulär eller ladda ner vår sponsringsansökan och fylla i och skicka in den till oss.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30