Övervakningsrapport


Enligt lagkrav är alla elnätsföretag skyldiga att upprätta en så kallad Övervakningsplan.

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att elnätsbolagen agerar opartiskt och neutralt gentemot samtliga elhandelsbolag och elproducerande företag.

Som uppföljning på övervakningsplanen ska varje elnätsföretag skicka in en årsrapport till Energimarknadsinspektionen och i samband med det offentliggöra densamma.

Här kan du ta del av:

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Elnätschef Fredrik Svensson eller vår Kundtjänst på tel. 0550 – 881 50.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30