Enligt lagkrav är alla elnätsföretag skyldiga att upprätta en så kallad Övervakningsplan.

Syftet med övervakningsplanen är att säkerställa att elnätsbolagen agerar opartiskt och neutralt gentemot samtliga elhandelsbolag och elproducerande företag.

Som uppföljning på övervakningsplanen ska varje elnätsföretag skicka in en årsrapport till Energimarknadsinspektionen och i samband med det offentliggöra densamma.

Här kan du ta del av:

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Elnätschef Fredrik Svensson eller vår Kundtjänst på tel. 0550 – 881 50.