Effekttariff 2017


Nätavgift, effektmätning


Vår effektbaserade nätavgift är uppdelad på en höglastperiod och en låglastperiod.

Samtliga priser anges exkl. moms och gäller fr.o.m. 20150401.

Tariff
Effektavgift helår (Låglast)
Effektavgift nov – mar (Höglast)
Elöverförings-avgift
Överuttagsavgift reaktiv effekt
Lågspänning effekt 0,4 kV (NLET04)
262 kr/kW
242 kr/kW
6,7öre/kWh
150kr/kVAr
Högspänning effekt 10 kV (NHE10)
227 kr/kW
210 kr/kW
4,5öre/kWh
150kr/kVAr

På priserna ovan tillkommer en fast avgift/år:
Lågspänning effekt 0,4 kV (NLET04): 5 244 kr/år
Högspänning effekt 10 kV (NHE10): 16 647 kr/år

Observera att avgifter kan komma att ändras löpande, information skickas i så fall ut till dig som effektkund. 

Hur fungerar Effekttariffen?

Effekttariffen består av fyra delar och är baserad på er faktiska användning av elnätet, vilket ger er en större möjlighet att påverka kostnaden för ert elnätsabonnemang genom energibesparande åtgärder.

En fast avgift, jämt fördelad över årets 12 månader.
En effektavgift för låglast, jämt fördelad över årets 12 månader.
En effektavgift för höglast, fördelad under månaderna november – mars
En rörlig energiöverföringsavgift, baserad på er faktiska energianvändning.

Hur beräknas effektavgiften?

Effektavgiften för låglast (april – oktober):
Räknas ut som ett medeltal av de två högsta timeffekterna, under de två månader på året då ert effektutttag har varit som störst.

Effektavgiften för höglast (nov – mars):
Beräknas på samma sätt som låglastavgiften men baseras på medeltalet av de två högsta timeffekterna, under de två månader då ert effektuttag har varit som högst under perioden nov – mars. Det är även under denna period som höglasten debiteras.

Fördelning av effekttarifferna över året

Den abonnerade effekten (kW) korrigeras i april varje år i samband med en avstämningsfaktura.

 

Tariff from 1 april 2017

Tariff
Effektavgift per månad, helår
Effektavgift per månad, höglastperiod
Elöverföringsavgift
Överuttagsavgift reaktiv effekt, månad
Lågspänning effekt 0,4 kV
22,67 kr/kW
50,40 kr/kW
6,7 öre/kWh
12,50 kr/kVAr
Högspänning effekt 10 kV
19,67 kr/kW
43,60 kr/kW
4,5 öre/kWh
12,50 kr/kVAr

Ändrade rutiner from den 1 april

På priserna ovan tillkommer en fast avgift:

Lågspänning effekt, 0,4 kV     455 kr/månad

Högspänning effekt 10 kV       1443 kr/månad

Den abonnerade effekten (kW) baseras from den 1 april 2017 på den högst uttagna timeffekten på er anläggning under föregående månad. Det betyder att april månads effektuttag kommer att ligga till grund för effektavgiften som debiteras i maj, maj månads högsta effektuttag kommer att ligga till grund för effektavgiften som debiteras i juni osv. Avstämningen av effektavgiften sker därmed direkt månaden efter, inte en gång om året som tidigare.

I övrigt är effekttariffen utformad på samma sätt som tidigare. Den består av:

  • en fast månadsavgift som är jämt fördelad över årets tolv månader
  • en effektavgift som debiteras alla de månader som ni har något effektuttag
  • en effektavgift under höglastperiod* som debiteras under månaderna november-mars
  • en rörlig energiöverföringsavgift som baseras på energianvändningen

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30