Hur fastställs effektavgiften?

Effektavgiften (kW) baseras på den timme under föregående månad som din anläggning har använt flest kWh. Det är alltså den högsta timmedeleffekten vi baserar nätavgiften på.

Nätavgiften för kunder med en effektbaserad taxa består av följande prisdelar:

  • en fast månadsavgift som är jämt fördelad över årets tolv månader
  • en effektavgift som debiteras alla de månader som det finns ett effektuttag
  • en effektavgift under höglastperiod som debiteras under vardagar kl 7.00-17.00 månaderna november-mars
  • en rörlig elöverföringsavgift som baseras på energianvändningen

Även energiskatten debiteras på din elnätsfaktura. Den är just nu 36,00 öre/kWh exkl moms (2022 års taxa). Från och med den 1 januari 2023 uppgår energiskatten till 39,2 öre/kWh. 

Under månaderna april till och med oktober beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift per månad + (Effektavgift per månad x högsta timmedeleffekt föregående månad) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh

= Kostnad låglastmånad

Under månaderna november till och med mars beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift per månad + (Effektavgift per månad x högsta timmedeleffekt föregående månad) + (Effektavgift per månad höglast x Högsta timmedeleffekt vardagar kl 7.00-17.00) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh                                

= Kostnad höglastmånad

Effekttariff låg- och högspänningskunder från 80A fr o m den 1 januari 2023, exkl moms!

Tariff
Effektavgift kr/kW/månad, helår
Effektavgift kr/kW/månad, höglast
Elöverföringsavgift kr/kWh
Överuttagsavgift reaktiv effekt kr/kVar/månad
Lågspänning effekt 0,4 kV
28,2
66,4
0,121
12,5
Högspänning effekt 10 kV
22,2
51,8
0,088
12,5

Effekttariff låg- och högspänningskunder från 80A tom den 31 december 2022, exkl moms!

Tariff
Effektavgift kr/kW/månad, helår
Effektavgift kr/kW/månad, höglast
Elöverföringsavgift öre/kWh
Överuttagsavgift reaktiv effekt kr/kVar/månad
Energiskatt öre/kWh
Lågspänning effekt 0,4 kV
26,80
63
7,1
12,50
36,00
Högspänning effekt 10 kV
23,20
53,90
4,8
12,50
36,00

På priserna ovan tillkommer en fast avgift. Denna avgift är för tom den 31 december 2022:

Lågspänning effekt, 0,4 kV     492 kr/månad exkl moms

Högspänning effekt 10 kV       1536 kr/månad exkl moms

 

Fast avgift exkl moms fr o m den 1 januari 2023

Lågspänning effekt, 0,4 kV     477 kr/månad exkl moms

Högspänning effekt 10 kV       1628 kr/månad exkl moms