Nätavgift, säkringsstorlek >80A


Ändrad energiskatt fr o m 1 januari 2024!

För ett par veckor sedan meddelade regeringen att man beslutat att höja energiskatten till 42,8 öre/kWh exkl moms (53,50 öre/kWh inkl moms). Det motsvarar en höjning på ca 3 600 kr exkl moms med en årsförbrukning på 100 000 kWh.

Hur fastställs effektavgiften?

Effektavgiften (kW) baseras på den timme under föregående månad som din anläggning har använt flest kWh. Det är alltså den högsta timmedeleffekten vi baserar nätavgiften på.

Nätavgiften för kunder med en effektbaserad taxa består av följande prisdelar:

  • en fast månadsavgift som är jämt fördelad över årets tolv månader
  • en effektavgift som debiteras alla de månader som det finns ett effektuttag
  • en effektavgift under höglastperiod som debiteras under vardagar kl 7.00-17.00 månaderna november-mars
  • en rörlig elöverföringsavgift som baseras på energianvändningen

Även energiskatten debiteras på din elnätsfaktura. Den är just nu 39,2 öre/kWh exkl moms (2023 års taxa). Från och med den 1 januari 2024 uppgår energiskatten till 42,8 öre/kWh. 

Under månaderna april till och med oktober beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift per månad + (Effektavgift per månad x högsta timmedeleffekt föregående månad) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh

= Kostnad låglastmånad

Under månaderna november till och med mars beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift per månad + (Effektavgift per månad x högsta timmedeleffekt föregående månad) + (Effektavgift per månad höglast x Högsta timmedeleffekt vardagar kl 7.00-17.00) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh                                

= Kostnad höglastmånad

Effekttariff låg- och högspänningskunder från 80A fr o m den 1 januari 2024, exkl moms!

Tariff
Effektavgift kr/kW/månad, helår
Effektavgift kr/kW/månad, höglast
Elöverföringsavgift kr/kWh
Lågspänning effekt 0,4 kV
33,20
69,50
0,102
Högspänning effekt 10 kV
26,2
54,3
0,074
Fast avgift exkl moms fr o m den 1 januari 2024

Lågspänning effekt, 0,4 kV     562 kr/månad

Högspänning effekt 10 kV       1753 kr/månad

Fast avgift exkl moms tom den 31 december 2023

Lågspänning effekt, 0,4 kV     477 kr/månad exkl moms

Högspänning effekt 10 kV       1628 kr/månad exkl moms


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30