Hur fastställs effektavgiften?

Effektavgiften (kW) baseras på den timme under föregående månad som din anläggning har använt flest kWh. Det är alltså den högsta timmedeleffekten vi baserar nätavgiften på.

Nätavgiften för kunder med en effektbaserad taxa består av följande prisdelar:

  • en fast månadsavgift som är jämt fördelad över årets tolv månader
  • en effektavgift som debiteras alla de månader som det finns ett effektuttag
  • en effektavgift under höglastperiod som debiteras under vardagar kl 7.00-17.00 månaderna november-mars
  • en rörlig elöverföringsavgift som baseras på energianvändningen

Även energiskatten som uppgår till 35,60 öre/kWh exkl moms debiteras på din elnätsfaktura.

Under månaderna april till och med oktober beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift per månad + (Effektavgift per månad x högsta timmedeleffekt föregående månad) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh

= Kostnad låglastmånad

Under månaderna november till och med mars beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift per månad + (Effektavgift per månad x högsta timmedeleffekt föregående månad) + (Effektavgift per månad höglast x Högsta timmedeleffekt vardagar kl 7.00-17.00) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh                                

= Kostnad höglastmånad

Effekttariff låg- och högspänningskunder 80A-250A fr o m den 1 januari 2021, exkl moms!

Tariff
Effektavgift kr/kW/månad, helår
Effektavgift kr/kW/månad, höglast
Elöverföringsavgift öre/kWh
Överuttagsavgift reaktiv effekt kr/kVar/månad
Energiskatt öre/kWh
Lågspänning effekt 0,4 kV
24,30
57,00
7,1
12,50
35,60
Högspänning effekt 10 kV
21,00
48,80
4,8
12,50
35,60

På priserna ovan tillkommer en fast avgift:

Lågspänning effekt, 0,4 kV     492 kr/månad exkl moms

Högspänning effekt 10 kV       1536 kr/månad exkl moms