Hur fastställs effektavgiften?

Effektavgiften (kW) baseras på den timme under föregående månad som din anläggning har använt flest kWh. Det är alltså den högsta timmedeleffekten vi baserar nätavgiften på.

Nätavgiften för kunder med en effektbaserad taxa består av följande prisdelar:

  • en fast månadsavgift som är jämt fördelad över årets tolv månader
  • en effektavgift som debiteras alla de månader som det finns ett effektuttag
  • en effektavgift under höglastperiod som debiteras under vardagar kl 7.00-17.00 månaderna november-mars
  • en rörlig elöverföringsavgift som baseras på energianvändningen

Även energiskatten som uppgår till 44,13 öre/kWh inkl moms (35,30 öre/kWh exkl moms) debiteras på din elnätsfaktura.

Under månaderna april till och med oktober beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift per månad + (Effektavgift per månad x högsta timmedeleffekt föregående månad) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh

= Kostnad låglastmånad

Under månaderna november till och med mars beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift per månad + (Effektavgift per månad x högsta timmedeleffekt föregående månad) + (Effektavgift per månad höglast x Högsta timmedeleffekt vardagar kl 7.00-17.00) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh                                

= Kostnad höglastmånad

Ändringar i effekttariffen!

Idag debiteras alla kunder som har en 20A-mätarsäkring eller större utifrån vår effektbaserade nätavgift.

Från och med den 1 mars 2020 kommer även kunder med 16A omfattas av detta. Det betyder att anläggningen debiteras utifrån den timme under föregående månad som anläggningen använt flest kWh. Under höglasttid november-mars vardagar 07.00-17.00 debiteras även en höglasttaxa för dessa kunder.

Nätavgift från den 1 januari 2020 from 20A tom ett effektuttag motsvarande 63A! (from den 1 mars omfattas även 16A av denna taxa)

Fast månadsavgift exkl moms
Effektavgift per månad kr/kW exkl moms
Effektavgift per månad höglast, kr/kW exkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh exkl moms
Energiskatt kr/kWh, exkl moms
168,33
23,20
51,80
6,8
35,30

Effekttariff låg- och högspänningskunder 80A-250A

Tariff
Effektavgift kr/kW/månad, helår
Effektavgift kr/kW/månad, höglast
Elöverföringsavgift kr/kWh
Överuttagsavgift reaktiv effekt kr/kVar/månad
Energiskatt kr/kWh
Lågspänning effekt 0,4 kV
23,20
51,80
6,8
12,50
35,30
Högspänning effekt 10 kV
20,00
44,30
4,60
12,50
35,30

På priserna ovan tillkommer en fast avgift:

Lågspänning effekt, 0,4 kV     469,17 kr/månad

Högspänning effekt 10 kV       1465 kr/månad