Effekttariff 2019


Nätavgift, effektmätning


Hur fastställs den abonnerade effekten?

Den abonnerade effekten (kW) baseras på den högst uttagna timeffekten på anläggningen under föregående månad. Avstämningen av effektavgiften sker direkt månaden efter.

Effektavgiften består av följande prisdelar:

  • en fast månadsavgift som är jämt fördelad över årets tolv månader
  • en effektavgift som debiteras alla de månader som det finns ett effektuttag
  • en effektavgift under höglastperiod som debiteras under vardagar kl 7.00-17.00 månaderna november-mars
  • en rörlig elöverföringsavgift som baseras på energianvändningen
  • energiskatten som fr o m den 1 januari 2018 debiteras på elnätsfakturan

Under månaderna april till och med oktober beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift/månad + (Effektavgift per månad x Effektuttag) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh

= Kostnad låglastmånad

Under månaderna november till och med mars beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift/månad + (Effektavgift per månad x Effektuttag) + (Effektavgift per månad höglast x Högsta effektuttag vardagar kl 7.00-17.00) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh                                

= Kostnad höglastmånad

Ändringar i effekttariffen!

Från och med den 1 mars 2019 kommer även kunder med 20 A- och 25 A-säkringar att bli effektmätta. Det betyder att anläggningen debiteras utifrån hur högt effektuttag den haft under den föregående månaden. Dessutom införs en tidsstyrning för ALLA effektkunder som innebär att tiden för höglast är alla vardagar mellan kl 7.00-17.00 under månaderna november-mars. Mer information om detta kommer under början av 2019.

Nätavgift från den 1 mars 2019 upp tom effektuttag motsvarande 63 A!

Fast avgift exkl moms
Effektavgift per månad kr/kW exkl moms
Effektavgift per månad höglast, kr/kW exkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh exkl moms
Energiskatt kr/kWh exkl moms
2100
24,20
53,80
0,071
0,347

Effekttariff låg- och högspänningskunder 80A-250A

Tariff
Effektavgift kr/kW/månad, helår
Effektavgift kr/kW/månad, höglastperiod
Elöverförings-avgift kr/kWh
Överuttags-avgift reaktiv effekt - kr/kVAr/månad
Energiskatt kr/kWh
Lågspänning effekt 0,4 kW
24,20
53,80
0,071
12,50
0,347
Högspänning effekt 10 kV
20,00
44,30
0,046
12,50
0,347

På priserna ovan tillkommer en fast avgift:

Lågspänning effekt, 0,4 kV     469,17 kr/månad

Högspänning effekt 10 kV       1465 kr/månad


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30