Effekttariff 2018


Nätavgift, effektmätning


Effekttariff låg- och högspänningskunder 80A-250A

Tariff
Effektavgift kr/kW/månad, helår
Effektavgift kr/kW/månad, höglastperiod
Elöverförings-avgift kr/kWh
Överuttags-avgift reaktiv effekt - kr/kVAr/månad
Energiskatt kr/kWh
Lågspänning effekt 0,4 kW
23,80
52,90
0,07
12,50
0,331
Högspänning effekt 10 kV
20,00
44,30
0,046
12,50
0,331

På priserna ovan tillkommer en fast avgift:

Lågspänning effekt, 0,4 kV     461,67 kr/månad

Högspänning effekt 10 kV       1465 kr/månad

Den abonnerade effekten (kW) baseras from den 1 april 2017 på den högst uttagna timeffekten på er anläggning under föregående månad. Avstämningen av effektavgiften sker direkt månaden efter.

Effektavgiften består av följande prisdelar:

  • en fast månadsavgift som är jämt fördelad över årets tolv månader
  • en effektavgift som debiteras alla de månader som ni har något effektuttag
  • en effektavgift under höglastperiod som debiteras under månaderna november-mars
  • en rörlig energiöverföringsavgift som baseras på energianvändningen
  • energiskatten som fr o m den 1 januari 2018 debiteras på elnätsfakturan

Effekttariff lågspänningskunder 35A-63A fr o m den 1 april 2018

Från och med den 1 april 2018 kommer även anläggningar med huvudsäkring från 35A till 63A att debiteras utifrån faktiskt effektuttag. Detta möjliggör en mer exakt prissättning där kunden betalar för sitt verkliga användande av elnätet.

Effekttariff lågspänningskunder 35A-63A, alla priser anges exklusive moms

Fast avgift per månad i kr
Effektavgift per månad, kr/kW
Effektavgift per månad höglast, kr/kW
Elöverförings-avgift kr/kWh
Energiskatt
171,67
23,80
52,90
0,07
0,331

Under månaderna april till och med oktober beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift/månad + (Effektavgift per månad x Effektuttag) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh

= Kostnad låglastmånad

Under månaderna november till och med mars beräknas er månadsavgift på följande sätt:

Fast avgift/månad + (Effektavgift per månad x Effektuttag) + (Effektavgift per månad höglast x Effektuttag föregående månad) + (Antalet kWh x Elöverföringsavgift)+ Energiskatt*antal kWh                                

= Kostnad höglastmånad


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30