Effektavgift – Villa med direktverkande el och luftvärmepump


Priserna i exemplet är räknade utifrån 2023 års nätavgift!

 

Fast avgift och elöverföringsavgift

Kim har en mätarsäkring på 20A i sin villa och värmer upp sitt hus med hjälp av direktverkande el och en luftvärmepump. I december hade hen en elanvändning på 2756 kWh.

Utifrån detta vet vi att Kim ska betala:

  • En fast månadsavgift267 kr inkl moms
  • Elöverföringsavgift: 12,75 öre/kWh * 2756 kWh = 351 kr inkl moms

Effektavgift, helår

För att kunna räkna ut Kims totala nätavgift för december månad behöver vi också veta vilket hens högsta effektuttag var. Vi räknar på den högsta timmedeleffekten under månaden, alltså den timme Kim har använt flest kilowattimmar.

Nu vet vi att Kims högsta debiterbara timme hade ett värde som var 8 kW.

Utifrån detta vet vi att Kim ska betala:

  • Effektavgift för december, helår: 8 kW * 41,50 kr = 332 kr inkl moms

Effektavgift, höglast (vardagar november-mars, kl 07.00-17.00)

I december månad ska Kim också betala en effektavgift för höglasttid. Vi kontrollerar först när på dygnet de högsta timmedeleffekterna togs ut. Inget av de högsta värdena inföll under höglasttid, det vill säga helgfri vardag mellan kl 7.00-17.00. Istället togs det högsta höglastvärdet ut fredagen den 21 december.

Högsta timvärdet per dygn, höglasttid

Utifrån detta vet vi att Kim ska betala:

  • Effektavgift för december, höglasttid: 5 kW * 87=435 kr

Summering total nätavgift för Kim i december

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift, helår, kr/kW inkl moms
Effektavgift höglast, kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift, kr/kWh inkl moms
Total nätavgift för december, kr
267
332
435
351
1385

Energiskatten undantagen!

Förutom nätavgiften debiteras även energiskatten av ditt elnätsföretag. Energiskatten uppgår 2022 till 45,00 öre/kWh inkl moms. Vi har valt att inte ta med energiskatten i våra räkneexempel eftersom den egentligen inte är en del av nätavgiften. Du räknar enkelt ut hur mycket du betalar i energiskatt genom att ta elförbrukningen * 45,00 öre (36,00 öre/kWh exkl moms)

Ny energiskatt fr o m den 1 januari 2024!

Energiskatten under 2024 kommer att vara 53,50 öre/kWh inkl moms.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30