Priserna i exemplet är räknade utifrån 2023 års nätavgift!

 

Fast avgift och elöverföringsavgift

Kim har en mätarsäkring på 20A i sin villa och värmer upp sitt hus med hjälp av direktverkande el och en luftvärmepump. I december hade hen en elanvändning på 2756 kWh.

Utifrån detta vet vi att Kim ska betala:

  • En fast månadsavgift234 kr inkl moms
  • Elöverföringsavgift: 15,13 öre/kWh * 2756 kWh = 417 kr inkl moms

Effektavgift, helår

För att kunna räkna ut Kims totala nätavgift för december månad behöver vi också veta vilket hens högsta effektuttag var. Vi räknar på den högsta timmedeleffekten under månaden, alltså den timme Kim har använt flest kilowattimmar.

Nu vet vi att Kims högsta debiterbara timme hade ett värde som var 8 kW.

Utifrån detta vet vi att Kim ska betala:

  • Effektavgift för december, helår: 8 kW * 35 kr = 280 kr inkl moms

Effektavgift, höglast (vardagar november-mars, kl 07.00-17.00)

I december månad ska Kim också betala en effektavgift för höglasttid. Vi kontrollerar först när på dygnet de högsta timmedeleffekterna togs ut. Inget av de högsta värdena inföll under höglasttid, det vill säga helgfri vardag mellan kl 7.00-17.00. Istället togs det högsta höglastvärdet ut fredagen den 21 december.

Högsta timvärdet per dygn, höglasttid

Utifrån detta vet vi att Kim ska betala:

  • Effektavgift för december, höglasttid: 5 kW * 83=415 kr

Summering total nätavgift för Kim i december

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift, helår, kr/kW inkl moms
Effektavgift höglast, kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift, kr/kWh inkl moms
Total nätavgift för december, kr
234
280
415
417
1346

Energiskatten undantagen!

Förutom nätavgiften debiteras även energiskatten av ditt elnätsföretag. Energiskatten uppgår 2022 till 45,00 öre/kWh inkl moms. Vi har valt att inte ta med energiskatten i våra räkneexempel eftersom den egentligen inte är en del av nätavgiften. Du räknar enkelt ut hur mycket du betalar i energiskatt genom att ta elförbrukningen * 45,00 öre (36,00 öre/kWh exkl moms)