Kims villa


Effektavgift – Villa med direktverkande el och luftvärmepump


Fast avgift och elöverföringsavgift

Kim har en mätarsäkring på 20A i sin villa och värmer upp sitt hus med hjälp av direktverkande el och en luftvärmepump. I december hade hen en elanvändning på 2756 kWh.

Utifrån detta vet vi att Kim ska betala:

  • En fast månadsavgift219 kr inkl moms
  • Elöverföringsavgift: 8,88 öre/kWh * 2756 kWh = 245 kr inkl moms

Effektavgift, helår

För att kunna räkna ut Kims totala nätavgift för december månad behöver vi också veta vilket hens högsta effektuttag var. Vi räknar på den högsta timmedeleffekten under månaden, alltså den timme Kim har använt flest kilowattimmar.

Högsta dagsvärdet, december

Nu vet vi att Kims högsta debiterbara timme hade ett värde som var 8 kW.

Utifrån detta vet vi att Kim ska betala:

  • Effektavgift för december, helår: 8 kW * 30,25 kr = 242 kr inkl moms

Effektavgift, höglast (vardagar november-mars, kl 07.00-17.00)

I december månad ska Kim också betala en effektavgift för höglasttid. Vi kontrollerar först när på dygnet de högsta timmedeleffekterna togs ut. Inget av de högsta värdena inföll under höglasttid, det vill säga helgfri vardag mellan kl 7.00-17.00. Istället togs det högsta höglastvärdet ut fredagen den 21 december.

Högsta timvärdet per dygn, höglasttid

Utifrån detta vet vi att Kim ska betala:

  • Effektavgift för december, höglasttid: 5 kW * 67,25= 336 kr

Summering total nätavgift för Kim i december

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift, helår, kr/kW inkl moms
Effektavgift höglast, kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift, kr/kWh inkl moms
Total nätavgift för december, kr
219
242
336
245
1042

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30