Tillgänglighet för kristinehamnsenergi.se

Kristinehamns Energi står bakom den här webbplatsen, samt minasidor.kristinehamnsenergi.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kristinehamnsenergi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från kristinehamnsenergi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt på denna webbplats

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte alltid en tillräckligt stark kontrast.
 • Rubrikerna på sidan är inte alltid hierarkiskt ordnade.
 • Samma länktext används för olika destinationer.
 • Huvudrubriken på startsidan är dold så att användaragenter såsom en skärmläsare eller en sökmotor kan få svårt att förstå huvudämnet på sidan.
 • Ett inmatningsfält saknar beskrivning.
 • Det finns innehåll som inte ingår i landmärken.
 • Det finns landmärken med identiska namn, något som försvårar för skärmläsare att fungera väl.
 • Det finns landmärken som inte kan särskiljas, något som försvårar för skärmläsare att fungera väl.
 • Vissa formulärelement har inte grupperats.
 • En del bilder har inga alternativ-texter för skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt färgseende.

 • Länk identifieras ibland endast efter färg

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka, eller vid användning med nedsatt rörlighet.

 • Vissa elementet blir inte markerat när det fokuseras.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2021.

Innehåll som inte är tillgängligt på minasidor.kristinehamnsenergi.se

Problem vid användning utan synförmåga

 • En del bilder har inga alternativ-texter för skärmläsare.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka, eller vid användning med nedsatt rörlighet.

 • Webbplatsen är inte responsivt anpassad för olika typer av enheter.

Oskäligt betungande anpassning

Kristinehamns Energi kan åberopa undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inget innehåll åberopas undantag för oskäligt betungande anpassning.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018.

Hur vi testat webbplatsen

Siteimprove.com har gjort en oberoende granskning av kristinehamnsenergi.se.

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 september 2020.