Ursprungsmärkning


Var kommer elen ifrån?

Sedan 1 juli 2013 har du som konsument enligt lag rätt till information om elens ursprung och dess miljöpåverkan vid produktion. Informationen nedan avser föregående kalenderårs (2016) elförsäljning.

Ursprungsgarantier

Alla privatkunder som tecknar elhandelsavtal med Kristinehamns Energi får automatiskt el från vattenkraft. Elen är ursprungsmärkt vilket gör att du kan se varifrån den kommer med s.k. ursprungsgarantier. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Har du ett elavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.

Residualmixen

Residualmixen består av den el som blir över när all el som spårats med hjälp av ursprungsgarantier räknats bort. Diagrammet nedan, kallat Resterande försäljning, består av residualmixen och i den försäljningen finns de kunder som inte aktivt tecknat någon av våra avtalsformer utan hamnat på ett så kallat anvisat pris. Under 2016 hade vi inga anvisade kunder, vilket gör att diagrammet visar 100%.

Miljöpåverkan

Koldioxid: 0,0g CO2/kWh
Kärnbränsleavfall: 0,0 mg/kWh

På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du läsa mer om gällande regelverk kring ursprungsmärkning.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30