Ursprungsmärkning


Var kommer elen ifrån?

Sedan 1 juli 2013 har du som konsument enligt lag rätt till information om elens ursprung och dess miljöpåverkan vid produktion. Informationen nedan avser föregående kalenderårs elförsäljning. Just nu är det 2020 års uppgifter som ligger till grund för diagrammet. Uppgifterna för 2021 kommer senare under våren.

Ursprungsgarantier

Alla privatkunder som tecknar elhandelsavtal med Kristinehamns Energi får automatiskt el från vattenkraft. Elen är ursprungsmärkt vilket gör att du kan se varifrån den kommer med s.k. ursprungsgarantier. En ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som elproducenten får för varje megawattimme el som produceras. Har du ett elavtal med enbart vattenkraft så köper vi som elhandelsföretag vattenkraftsgarantier som täcker din elanvändning. På det sättet har vi som elhandlare ursprungsmärkt den el som du använder.

Miljöpåverkan 2021

På Energimarknadsinspektionens webbplats kan du läsa mer om gällande regelverk kring ursprungsmärkning.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30