Om du bor i en lägenhet består din nätavgift till Kristinehamns Elnät av två delar – en fast månadskostnad och en rörlig elöverföringsavgift. Om du däremot har en enskild anläggning som t ex en villa har du en effektbaserad prissättning. Det betyder att din nätavgift bestäms av den timme under föregående månad som du har använt flest kWh.

Nedan eller via menyn till höger under ”Elnätsavgiften” hittar du information om vad priset blir för dig, beroende på vilken tariff du tillhör.

Nätavgifter, inkl. moms
Nätavgifter, exkl. moms
Nätavgift, effektmätning >80

Konsumenternas Energimarknadsbyrå kan du läsa mer om nätavgifter generellt.