Elområde


Den 1 november 2010 delades Sverige in i fyra elområden som ett led i EU-kommissionens strävan efter att skapa en gemensam europeisk elmarknad med ett starkare elnät.

Ansvarig för indelningen är Svenska Kraftnät, vilka driver det svenska stamnätet samt övervakar så att det råder balans mellan efterfrågan och tillgång på el i Sverige. Därmed går gränserna vid de områden där det idag finns s.k. flaskhalsar i elnätet, dvs. där elnäten behöver byggas om/förstärkas för att klara av att transportera mer el.

Här hittar du en länk till Svenska Kraftsnäts webbaserade karta över Sveriges el- och nätområden.

Vad styr priset?

Det som bestämmer elpriset för varje område är tillgång och efterfrågan på el, vilket resulterar i att elpriset kan variera från ett område till ett annat samt från en tidpunkt till en annan.

I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas medan det i norra Sverige är tvärtom. Därmed är sannolikheten stor att elpriset blir dyrare för de som bor eller verkar i södra Sverige i jämförelse med de som bor eller har företag i de norra delarna.

Vad innebär det för dig som kund?

Har du till exempel ditt permanenta boende (lägenhet eller villa) i ett visst elområde kan priset du betalar för elen där skilja sig mot det pris du betalar för ex. din sommarstuga om den ligger i ett annat elområde.

Detsamma gäller om du bedriver näringsverksamhet i olika elområden, då kan också priset för elen variera.

Kristinehamns kommun tillhör Elområde 3 (SE3).


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30