Effektavgift – Villa med bergvärmepump


Priserna i exemplet är räknade med 2024 års nätavgift!

Fast avgift och elöverföringsavgift

Anna har en mätarsäkring på 20A i sin villa och värmer upp sitt hus med hjälp av bergvärme. I december hade hon en elanvändning på 2449 kWh.

Utifrån detta vet vi att Anna ska betala:

  • En fast månadsavgift267 kr inkl moms
  • Elöverföringsavgift: 12,75 öre/kWh * 2449 kWh = 312 kr inkl moms

Effektavgift, helår

För att kunna räkna ut Annas totala nätavgift för december månad behöver vi också veta vilket hennes högsta effektuttag var. Vi räknar på den högsta timmedeleffekten under månaden, alltså den timme Anna använt flest kilowattimmar.

Högsta timvärdet per dygn, december

Nu vet vi att Annas högsta debiterbara timme hade ett värde som var 12 kW.

Utifrån detta vet vi att Anna ska betala:

  • Effektavgift för december, helår: 12 kW * 41,50,00 kr =  498 kr inkl moms

Effektavgift, höglast (vardagar november-mars, kl 07.00-17.00)

I december månad ska Anna också betala en effektavgift för höglasttid. Eftersom det högsta värdet inföll på nyårsafton, som är låglasttid, så är det inte 12 kW som ligger till grund för Annas Effektavgift, höglast. Det måste alltså vara ett lägre värde. Vi tittar igenom alla vardagar under december månad och hittar det högsta effektuttaget under dagtid 7.00-17.00 den 4 december kl 8.00.

Utifrån detta vet vi att Anna ska betala:

  • Effektavgift för december, höglasttid: 6 kW * 87 kr = 522 kr

Summering total nätavgift för Anna för december

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift, helår, kr/kW inkl moms
Effektavgift höglast, kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift, kr/kWh inkl moms
Total nätavgift för december, kr
267
498
522
312
1599

Energiskatten undantagen!

Förutom nätavgiften debiteras även energiskatten av ditt elnätsföretag. Energiskatten uppgår 2023 till 49,00 öre/kWh inkl moms. Vi har valt att inte ta med energiskatten i våra räkneexempel eftersom den egentligen inte är en del av nätavgiften. Du räknar enkelt ut hur mycket du betalar i energiskatt genom att ta elförbrukningen * 49,00 öre (39,2 öre/kWh exkl moms)

Ny energiskatt fr o m den 1 januari 2024!

Energiskatten ändras till 53,50 öre/kWh inkl moms fr o m den 1 januari 2024.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30