Priserna i exemplet är räknade med 2023 års nätavgift!

Fast avgift och elöverföringsavgift

Anna har en mätarsäkring på 20A i sin villa och värmer upp sitt hus med hjälp av bergvärme. I december hade hon en elanvändning på 2449 kWh.

Utifrån detta vet vi att Anna ska betala:

  • En fast månadsavgift234 kr inkl moms
  • Elöverföringsavgift: 15,13 öre/kWh * 2449 kWh = 370,50 kr inkl moms

Effektavgift, helår

För att kunna räkna ut Annas totala nätavgift för december månad behöver vi också veta vilket hennes högsta effektuttag var. Vi räknar på den högsta timmedeleffekten under månaden, alltså den timme Anna använt flest kilowattimmar.

Högsta timvärdet per dygn, december

Nu vet vi att Annas högsta debiterbara timme hade ett värde som var 12 kW.

Utifrån detta vet vi att Anna ska betala:

  • Effektavgift för december, helår: 12 kW * 35,00 kr = 420 kr inkl moms

Effektavgift, höglast (vardagar november-mars, kl 07.00-17.00)

I december månad ska Anna också betala en effektavgift för höglasttid. Eftersom det högsta värdet inföll på nyårsafton, som är låglasttid, så är det inte 12 kW som ligger till grund för Annas Effektavgift, höglast. Det måste alltså vara ett lägre värde. Vi tittar igenom alla vardagar under december månad och hittar det högsta effektuttaget under dagtid 7.00-17.00 den 4 december kl 8.00.

Utifrån detta vet vi att Anna ska betala:

  • Effektavgift för december, höglasttid: 6 kW * 83 kr = 498 kr

Summering total nätavgift för Anna för december

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift, helår, kr/kW inkl moms
Effektavgift höglast, kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift, kr/kWh inkl moms
Total nätavgift för december, kr
234
420
498
370,50
1522,50

Energiskatten undantagen!

Förutom nätavgiften debiteras även energiskatten av ditt elnätsföretag. Energiskatten uppgår 2022 till 45,00 öre/kWh inkl moms. Vi har valt att inte ta med energiskatten i våra räkneexempel eftersom den egentligen inte är en del av nätavgiften. Du räknar enkelt ut hur mycket du betalar i energiskatt genom att ta elförbrukningen * 45,00 öre (36,00 öre/kWh exkl moms)