Bli din egen elleverantör!

Hur mycket kostar det?

Genom att fylla i dina uppgifter i vår kundportal kan du få en ungefärlig prisuppskattning.

Dina fördelar som mikroproducent:

  • Du använder själv så många kilowattimmar du kan och får lägre elfakturor
  • Sälj ditt elöverskott till oss, vi köper dina kilowattimmar till aktuellt spotpris -1,5 öre/kWh
  • Som mikroproducent får du en skattereduktion på 60 öre/kWh för den el du matar ut på elnätet
  • Du blir en miljöhjälte med din närproducerade el

Vi hjälper dig att ta steget från idé till färdig kilowattimme!

Vi ser fram emot att hjälpa dig!

Om du vill ha oberoende rådgivning kring solceller och hur det fungerar kan du gå in på www.solelportalen.se. Det är Energimyndigheten som står bakom sidan.