Vi gör egen el på Varnumsleden!


På vårt område står inte mindre än 1268 solpaneler som har en installerad effekt på 418 kW. Solparken driftsattes under hösten 2018 och har sedan dess producerat ca 410 000 kWh per år. Det motsvarar en elförbrukning för ca 21 villor med eluppvärmning eller ca 165 lägenheter.

År 2019 fick den markburna anläggningen ett tillskott i form av en solföljare som följer solen under dagens alla timmar. Genom detta optimerar vi produktionen som ligger 70% högre per panel jämfört med solparken som har identiska paneler, Jinko 330W poly. Solföljaren producerar ca 20 000 kWh/år, alltså motsvarande en villa med eluppvärmning.

Under 2020 ersatte vår solpark ca 149 ton CO2 som annars skulle ha släppts ut i luften. Vår definition är en förenklad omräkning där vi sparar koldioxid från all nytillkommen förnyelsebar elproduktion motsvarande Nordisk residualmix.

 


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30