Om du köper din el från oss köper vi din el från dig om du är mikroproducent. Vi betalar motsvarande spotpriset -1,5 öre (spotpriset hämtas från elbörsen NordPool)

Du kan välja vilken avtalsform du vill för elen du köper från oss. Läs mer om våra avtal och priser >>