Vad gäller när du köper din el från oss?

När du väljer Kristinehamns Energi som din elhandelsleverantör gäller Energiföretagen Sveriges Allmänna Avtalsvillkor samt Kristinehamns Energis Elhandelsvillkor.

De Allmänna Avtalsvillkoren är framtagna enligt en överenskommelse mellan Konsumentverket och branschorganisationen Svensk Energi, nuvarande Energiföretagen Sverige. Kristinehamns Energis Elhandelsvillkor avser våra produktspecifika villkor och de särskilda avtalsvillkoren för dig som har anvisat pris.

För dig som privatkund

Allmänna avtalsvillkor privatkund
Särskilda villkor elhandel Kristinehamns Energi

För dig som företagskund

Allmänna avtalsvillkor företagskund

Särskilda villkor elhandel Kristinehamns Energi företagskund

För dig som anvisad kund

Särskilda avtalsvillkor anvisat elhandelsföretag privatkund
Särskilda avtalsvillkor anvisat elhandelsföretag företagskund