Styrelsen


Kristinehamns Energi ABs styrelse är politiskt tillsatt och utsedd av kommunfullmäktige.

Varje styrelsemedlem är vald av bolagsstämman och våra arbetstagarrepresentanter är utsedda av oss anställda på Kristinehamns Energi. Arbetstagarrepresentanterna har såväl beslutande- som rösträtt i styrelsen.

ORDFÖRANDE
Karin Ardefeldt (S)

VICE ORDFÖRANDE

Eva Julin Dombrowe (L)

LEDAMÖTER

Patrik Nyström (S)

Tommie Bodin (Mp)

Maj-Britt Nilsson (M)

Cristina Hjalmarsson (S)

Paul Brännlund (Sd)

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
Anna-Lena Brattström, ledamot
Per-Olof Davidsson, suppleant

 


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30