Kristinehamns Energi ABs styrelse är politiskt tillsatt och utsedd av kommunfullmäktige.

Varje styrelsemedlem är vald av bolagsstämman och våra arbetstagarrepresentanter är utsedda av oss anställda på Kristinehamns Energi. Arbetstagarrepresentanterna har såväl beslutande- som rösträtt i styrelsen.

ORDFÖRANDE
Eva Julin Dombrowe (L)

LEDAMÖTER
Gert Cordes (C)
Karin Ardefeldt (S)
Oscar Askling (Mp)
Per Nilsson (M)
Paul Brännlund (Sd)

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
Anna-Lena Brattström, ledamot
Per-Olof Davidsson, suppleant