Styrelsen


Kristinehamns Energis styrelse är politiskt tillsatt och utsedd av kommunfullmäktige.

Varje styrelsemedlem är vald av bolagsstämman och våra arbetstagarrepresentanter är utsedda av oss anställda på Kristinehamns Energi. Arbetstagarrepresentanterna har såväl beslutande- som rösträtt i styrelsen.

ORDFÖRANDE
Tommy Ternemar (S)

VICE ORDFÖRANDE
Eva Julin Dombrowe (L)

LEDAMÖTER
Gert Cordes (C)
Johnny Rasmussen (S)
Karolina Hagegård (Mp)
Per Nilsson (M)
Ulf Engström (S)

ARBETSTAGARREPRESENTANTER
Anna-Lena Brattström, ledamot
Per-Olof Davidsson, suppleant

 


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30