Vår förhoppning är att vi tillsammans ska kunna lösa eventuella tvister via vår kundtjänst i första hand.

Skulle du efter kontakt med vår kundtjänst fortfarande inte vara nöjd har du rätt att få ditt ärende prövat.

I Sverige finns flertalet instanser och myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning och omprövning.

Kommunens energi- och klimatrådgivare
För opartisk, kostnadsfri och teknikneutral rådgivning kring el- och energianvändning samt miljö- och klimatpåverkan.

Kommunens Konsumentrådgivning
För opartisk och kostnadsfri vägledning vid klagomål och tvister.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
En självständig byrå som kostnadsfritt informerar om och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
En statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar konsumenttvister.

Energimarknadsinspektionen (EI)
En tillsynsmyndighet som har till uppgift att se till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De ansvarar även för webbplatsen elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

Allmän domstol är en sista instans som du kan vända dig till för att pröva ett mål/ärende. Tingsrätten är den första instansen följt av hovrätt och högsta domstolen.

Tveka aldrig att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!