Den 1 april 2019 trädde en ny lag (SFS 2018:1277) i kraft som innebar att det blev obligatoriskt för alla kommuner, landsting, regioner, myndigheter och kommunalägda bolag, som är upphandlande myndigheter, att ta emot fakturor elektroniskt. Observera att fakturor per e-post eller PDF inte klassas som en e-faktura.

Därför måste du som leverantör se till att du kan skicka e-faktura till de som du har en affärsförbindelse med i listan nedan:

Kristinehamns Energi AB, org. nr: 556702-8187, GLN: 7365567028182

Kristinehamns Fjärrvärme AB, org. nr: 556526-5203, GLN: 7365565265206

Kristinehamns Elnät AB, org. nr: 556526-5195, GLN: 7365565265190

Kristinehamns Energi Fastighets AB, org. nr: 556870-4950, GLN: 7365568704955

Varför e-faktura?

Med e-faktura bidrar ni till att hanteringen av leverantörsfakturor blir mer effektiv och säkrare både för er som leverantör, men också för oss som kund.

Hur gör man för att skicka e-fakturor?

Om ni redan har en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör för e-faktura vid behov av hjälp.  Er operatör behöver då veta vilket GLN-nummer det gäller. Se ovan för respektive bolag.

Om ni inte redan har en tjänst för att skicka e-fakturor kan ni kontakta InExchange,  tel nr 0500-44 63 60 (välj 1 för att komma direkt till en kontaktperson). Ni kan också gå in på www.inexchange.se/e-faktura, för att få reda på hur ni enklast skickar e-fakturor. InExchange har allt från webbregistrering av e-fakturor till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem.

För er som inte har något affärssystem eller ett bokföringsprogram erbjuder Kristinehamns kommunkoncern att kostnadsfritt registrera 100 fakturor per år via Inexchange Web. Om ni klickar på någon av länkarna nedan så kommer ni direkt till portalen där ni kan registrera er faktura till oss:

Kristinehamns Energi AB

Kristinehamns Elnät AB

Kristinehamns Fjärrvärme AB

Kristinehamns Energi Fastighets AB