Priserna i exemplet är räknade utifrån 2023 års nätavgift!

Fast avgift och elöverföringsavgift

Peter har en mätarsäkring på 20A i sin villa och värmer upp sitt hus med hjälp av fjärrvärme. I december hade han en elanvändning på 498 kWh.

Utifrån detta vet vi att Peter ska betala:

  • En fast månadsavgift234 kr inkl moms
  • Elöverföringsavgift: 15,13 öre/kWh * 498 kWh = 75 kr inkl moms

Effektavgift, helår

För att kunna räkna ut Peters totala nätavgift för december månad behöver vi också veta hur många kilowattimmar som användes som mest under en timme.

Högsta dagsvärdet, december

Nu vet vi att Peters högsta debiterbara timme hade ett värde som var 6 kW.

Utifrån detta vet vi att Peter ska betala:

  • Effektavgift för december, helår: 6 kW * 35 kr = 210kr inkl moms

Effektavgift, höglast (vardagar november-mars, kl 07.00-17.00)

I december månad ska Peter också betala en effektavgift för höglasttid. Vi kontrollerar först när på dygnet den 1 december som Peters högsta uttag gjordes och det visar sig att det var under det vi räknar som höglasttid. Därför kommer effektavgiften för höglast att debiteras på samma värde.

Högsta timvärdet per dygn, höglasttid

Utifrån detta vet vi att Peter ska betala:

  • Effektavgift för december, höglasttid: 6 kW * 83= 498 kr

Summering total nätavgift för Peter för december

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift, helår, kr/kW inkl moms
Effektavgift höglast, kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift, kr/kWh inkl moms
Total nätavgift för december, kr
234
210
498
75
1017

Energiskatten undantagen

Förutom nätavgiften debiteras även energiskatten av ditt elnätsföretag. Energiskatten uppgår just nu till 45,00 öre/kWh inkl moms. Vi har valt att inte ta med energiskatten i våra räkneexempel eftersom den egentligen inte är en del av nätavgiften. Du räknar enkelt ut hur mycket du betalar i energiskatt genom att ta elförbrukningen * 45,00 öre (36,00 öre/kWh exkl moms)