Peters villa


Effektavgift – Villa med fjärrvärme


Fast avgift och elöverföringsavgift

Peter har en mätarsäkring på 20A i sin villa och värmer upp sitt hus med hjälp av fjärrvärme. I december hade han en elanvändning på 498 kWh.

Utifrån detta vet vi att Peter ska betala:

  • En fast månadsavgift219 kr inkl moms
  • Elöverföringsavgift: 8,88 öre/kWh * 498 kWh = 44 kr inkl moms

Effektavgift, helår

För att kunna räkna ut Peters totala nätavgift för december månad behöver vi också veta hur många kilowattimmar som användes som mest under en timme.

Högsta dagsvärdet, december

Nu vet vi att Peters högsta debiterbara timme hade ett värde som var 6 kW.

Utifrån detta vet vi att Peter ska betala:

  • Effektavgift för december, helår: 6 kW * 30,25 kr = 182 kr inkl moms

Effektavgift, höglast (vardagar november-mars, kl 07.00-17.00)

I december månad ska Peter också betala en effektavgift för höglasttid. Vi kontrollerar först när på dygnet den 1 december som Peters högsta uttag gjordes och det visar sig att det var under det vi räknar som höglasttid. Därför kommer effektavgiften för höglast att debiteras på samma värde.

Högsta timvärdet per dygn, höglasttid

Utifrån detta vet vi att Peter ska betala:

  • Effektavgift för december, höglasttid: 6 kW * 67,25= 404 kr

Summering total nätavgift för Peter för december

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift, helår, kr/kW inkl moms
Effektavgift höglast, kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift, kr/kWh inkl moms
Total nätavgift för december, kr
219
182
404
44
849

Energiskatten undantagen

Förutom nätavgiften debiteras även energiskatten av ditt elnätsföretag. Energiskatten uppgår just nu till 43,38 öre/kWh inkl moms. Vi har valt att inte ta med energiskatten i våra räkneexempel eftersom den egentligen inte är en del av nätavgiften. Du räknar enkelt ut hur mycket du betalar i energiskatt genom att ta elförbrukningen * 43,38 öre (34,7 öre/kWh exkl moms)


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30