Vi följer de allmänna avtalsvillkoren för elnät som är framtagna av Svensk Energi och Konsumentverket.

I de fall det uppstår problem försöker vi tillsammans med dig komma fram till en bra lösning. Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig på bästa sätt.

Skulle vi inte kunna komma fram till en lösning har du möjlighet att lämna in en skriftlig reklamation till oss. Om du har ersättningsanspråk med anledning av sak- eller personskada ska detta anges i underlaget. Reklamationen kommer sedan att behandlas i ledningsgruppen.

Om vi ändå inte kan komma överens har du som konsument möjlighet att vända dig till:
Konsumentrådgivning Kristinehamn
Konsumenternas energimarknadsbyrå
Allmänna reklamationsnämnden
Energimarknadsinspektionen

Tveka aldrig att kontakta oss om du har några frågor eller synpunkter!