Vi ansvarar inte bara för eldistributionen i Kristinehamn utan även för kommunens gatubelysning och trafiksignaler. Skulle du upptäcka några fel eller brister i dessa anläggningar anmäler du det till oss så avhjälper vi felet så snart vi kan. Anmälan sker helst via Kommunens felanmälan >>

Även du som bor i ex. Björneborg, Ölme och Rudskoga gör din felanmälan till oss då vi sköter gatubelysningen i hela Kristinehamns kommun.

Anmäl fel till vår kundtjänst på 0550 – 881 50 vardagar mellan kl. 08-15:30.
Övrig tid kontaktar du SOS på 054- 67 14 60