Byte av elmätare 2021-2023


Bakgrund till bytet av elmätare

En ny mätföreskrift träder i kraft den 1 januari 2025 och tills dess måste vi ha bytt ut alla elmätare i vårt nätområde. Det innebär att vi måste förse ungefär 10 300 anläggningar med nya elmätare.

Skillnad mot de nuvarande elmätarna

Den nya föreskriften ställer sju nya krav på elmätarna som ska ge förutsättningar att skapa fler aktiva elkunder som vill anpassa sin energianvändning efter sina egna förutsättningar. Dessutom vill man främja en tillförlitlig, effektiv nätdrift och en billigare integration av t ex solel i systemet. Du kan läsa hela föreskriften och syftet med förändringen på Energimarknadsinspektionens hemsida >>.

De sju nya kraven är:

  1. Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för utmatning och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i realtid. För att kunden ska kunna använda sina mätuppgifter behöver man teckna ett avtal med en tjänsteleverantör som tillhandahåller en sådan tjänst.
  3. Elmätare ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera elanvändningen i 15 minuters intervall.
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

All information om elmätarbytet finns att läsa på Energimarknadsinspektionens (EI) hemsida >>

Vad behöver kunden tänka på inför bytet?

Det är endast om elmätaren sitter inne i din lägenhet eller i din villa som du behöver vara hemma när vi kommer. Om elmätaren är placerad i källaren, trapphuset eller annat allmänutrymme i ett flerfamiljshus behöver du inte vara hemma. Ett mätarbyte tar ca 15 minuter att genomföra och under den tiden måste din anläggning vara frånkopplat från elnätet så att vi kan arbeta tryggt och säkert. Du får alltid en tidsbokning med information om när vi kommer, oavsett om du behöver vara hemma eller ej.

Ibland kan din värmepump behöva startas om manuellt efter bytet. Se till att du har en manual tillgänglig.

Tänk på att stänga av ditt larm under tiden arbetet pågår så att det inte larmar i onödan.

Frågor om elmätarbytet!

Ring gärna vår kundtjänst om du har några frågor om elmätarbytet så lotsar vi dig vidare. Kundtjänsten nås alla vardagar 8.00-12.00, 13.00-15.30 på telefon 0550-881 50 eller via e-post >>


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30