Din elnätsavgift


Nätavgift, exkl moms.


Ny skattesats på energiskatt from den 1 januari 2019!

Energiskatten kommer att korrigeras i samband med årsskiftet. Den nya skattesatsen är 34,7 öre/kWh exkl moms. Energiskatten faktureras på din elnätsfaktura tillsammans med dina elnätsavgifter.

Huvudtariff from 1 januari 2018!

Gäller fr o m den 1 januari 2018 till den 1 januari 2019, exkl moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Från och med den 1 mars 2019 kommer alla kunder med en mätarsäkring på 20 A eller högre att debiteras utifrån en effekttariff som baseras på den faktiska energianvändningen. Läs mer här >>

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt exkl moms
16
3 480
13,7
33,1
20 (Gäller tom den 28 februari 2019)
4150
13,7
33,1
25 (Gäller tom den 28 februari 2019)
5010
13,7
33,1
35 (gäller tom den 31 mars 2018)
7710
13
33,1
50 (gäller tom den 31 mars 2018)
11168
13
33,1
63 (gäller tom den 31 mars 2018)
14153
13
33,1

Från och med den 1 mars 2019 kommer alla som har en mätarsäkring på 20 A eller högre att debiteras utifrån sitt faktiska effektuttag.  Läs mer om detta här

Lägenhetstariff

Gäller fr o m den 1 januari 2018 till den 1 januari 2019, exkl moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt exkl moms
16
1290
13,7
33,1

NY ELNÄTSAVGIFT FROM DEN 1 JANUARI 2019 FÖR ALLA LÄGENHETSKUNDER OCH ANLÄGGNINGAR MED EN 16 A-SÄKRING!

Den 1 januari 2019 kommer vi att ändra priset för våra lägenhetskunder och för alla kunder som har en anläggning på 16 A. I kronor innebär det att en lägenhet med en årsanvändning på 2000 kWh kommer att få en höjning på 4 kr per månad och en 16 A-anläggning med 10 000 kWh i årsanvändning får en höjning med 12 kr per månad. Nätavgiften kan du läsa nedan. Övriga kunder kommer att få sin avgift korrigerad från den 1 mars 2019. Mer information om detta finns att läsa under Nätavgift, effektmätning >>

Kunder som har 20 A eller 25 A kommer att övergå i en effektmätning från den 1 mars 2019. Mer information kommer att skickas till alla berörda i början av 2019.

Nätavgift exkl moms from den 1 januari 2019

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast avgift exkl moms
Rörlig elöverföringsavgift exkl moms
Energiskatt exkl moms
16
3580
14,10
34,7
Lägenhetskund
1330
14,10
34,7

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30