Ny skattesats på energiskatt from den 1 januari 2022!

Energiskatten kommer att korrigeras i samband med årsskiftet. Den nya skattesatsen är 36,00 öre/kWh exkl moms. Energiskatten faktureras på din elnätsfaktura tillsammans med dina elnätsavgifter.

Lägenhetstariff exkl moms fr o m den 1 januari 2022!

Fast avgift exkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh exkl moms
Energiskatt öre/kWh exkl moms
1426
16,70
36

Nättariff för alla kunder en egen anläggning upp tom ett effektuttag motsvarande 63A exkl moms fr o m den 1 januari 2022!

Fast månadsavgift
Effektavgift* per månad kr/kW, helår
Effektavgift per månad kr/kW, höglast**
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt öre/kWh
176,50
26,80
63,00
7,10
36,00

*Effektavgiften räknas ut genom att vi tar det högsta timmedelvärdet föregående månad gånger effektavgiften. Vi räknar alltså bara den timme under föregående månad som anläggningen har använt flest kWh. Om det högsta värdet är 4 kW så blir effektavgiften 27,20 * 4 = 108,80 kr exkl moms.

**Med höglasttid menas november-mars, vardagar 07.00-17.00. De storhelger som kan infalla på vardagar (t ex julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk) räknas inte som vardag och därmed räknas inga värden från dessa dagar som höglastvärden.