Ny skattesats på energiskatt from den 1 januari 2020!

Energiskatten kommer att korrigeras i samband med årsskiftet. Den nya skattesatsen är 35,3 öre/kWh exkl moms. Energiskatten faktureras på din elnätsfaktura tillsammans med dina elnätsavgifter.

Nätavgift exkl moms from den 1 januari 2020!

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast avgift exkl moms
Rörlig elöverföringsavgift exkl moms
Energiskatt exkl moms
16 (gäller tom den 29 februari 2020)
3580
14,10
35,3
Lägenhetstariff
1360
14,40
35,3

Nättariff för alla kunder med en mätarsäkring på 20A-63A exkl moms from den 1 januari 2020! (from den 1 mars 2020 kommer även 16A-kunder att omfattas av denna tariff)

Fast månadsavgift
Effektavgift* per månad kr/kW, helår
Effektavgift per månad kr/kW, höglast**
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt öre/kWh
168,33
23,20
51,80
6,80
35,30

*Effektavgiften räknas ut genom att vi tar det högsta timmedelvärdet föregående månad gånger effektavgiften. Vi räknar alltså bara den timme under föregående månad som anläggningen har använt flest kWh. Om det högsta värdet är 4 kW så blir effektavgiften 23,20 * 4 = 92,80 kr exkl moms.

**Med höglasttid menas november-mars, vardagar 07.00-17.00. De storhelger som kan infalla på vardagar (t ex julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk) räknas inte som vardag och därmed räknas inga värden från dessa dagar som höglastvärden. 

 

Nätavgift exkl moms from den 1 januari 2019 tom den 31 december 2019!

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast avgift exkl moms
Rörlig elöverföringsavgift exkl moms
Energiskatt exkl moms
16
3580
14,10
34,7
Lägenhetskund
1330
14,10
34,7