Din elnätsavgift 2017


Nätavgift, exkl moms.


Huvudtariff tom 31 december 2017!

Gäller fr o m 20170101-20171231, exkl moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
16
3 268
13
20
3 893
13
25
4 709
13
35
7 710
13
50
11 168
13
63
14 153
13

Lägenhetstariff

Gäller fr o m 20170101-20171231, exkl moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
16-20
1 134
13

Huvudtariff från och med den 1 januari 2018!

Gäller fr o m 20180101 och tillsvidare, exkl moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Effekttariff införs från och med den 1 april 2018!

Kunder med en mätarsäkring på 35A-63A kommer från och med den 1 april 2018 faktureras utifrån faktiskt effektuttag föregående månad. Tariffen för dessa kunder kommer därför inte att ändras i samband med årsskiftet. Mer information kring den förändrade avgiften kommer att skickas ut till alla berörda i februari 2018.

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
16
3480
13,7
20
4150
13,7
25
5010
13,7
35
7710
13,0
50
11168
13,0
63
14153
13,0

Lägenhetstariff från och med den 1 januari 2018

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
16
1290
13,7

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30