Lägenhetstariff exkl moms fr o m den 1 januari 2023!

Fast årsavgift exkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh exkl moms
1512
0,292

Nättariff för alla kunder med en egen anläggning upp tom ett effektuttag motsvarande 63A exkl moms fr o m den 1 januari 2023!

Fast månadsavgift
Effektavgift* per månad kr/kW, helår
Effektavgift per månad kr/kW, höglast**
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh
187
28,2
66,4
0,121

*Effektavgiften räknas ut genom att vi tar det högsta timmedelvärdet föregående månad gånger effektavgiften. Vi räknar alltså bara den timme under föregående månad som anläggningen har använt flest kWh. Om det högsta värdet är 4 kW så blir effektavgiften 28,2 * 4 = 112,80 kr exkl moms.

**Med höglasttid menas november-mars, vardagar 07.00-17.00. De storhelger som kan infalla på vardagar (t ex julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk) räknas inte som vardag och därmed räknas inga värden från dessa dagar som höglastvärden. 

Energiskatt på 39,2 öre/kWh (2023 års avgift) tillkommer på nätfakturan.

 

Myndighetsavgifter som ingår i nätavgiften!

I den fasta nätavgiften som alla betalar för sitt elnätsabonnemang ingår tre myndighetsavgifter som ska täcka kostnader för olika myndigheters arbete.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete och uppgår 2023 till 11,10 kr/år och kund.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens verksamhet och uppgår 2023 till 4,35 kr/år och kund.
  • Elberedskapsavgiften administreras av Svenska Kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288). Den uppgår för 2023 till 39,20 kr/år och kund.

Avgifterna ovan är exklusive moms. Vi specificerar inte avgifterna på vår faktura men de är en del av den fasta avgiften. Läs gärna mer om myndighetsavgifterna på Elsäkerhetsverkets hemsida >>