Lägenhetstariff exkl moms fr o m den 1 januari 2023!

Fast årsavgift exkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh exkl moms
1512
0,292

Lägenhetstariff exkl moms tom den 31 december 2022!

Fast årsavgift exkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh exkl moms
Energiskatt kr/kWh exkl moms
1426
0,167
0,36

Nättariff för alla kunder med en egen anläggning upp tom ett effektuttag motsvarande 63A exkl moms fr o m den 1 januari 2023!

Fast månadsavgift
Effektavgift* per månad kr/kW, helår
Effektavgift per månad kr/kW, höglast**
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh
187
28,2
66,4
0,121

Nättariff för alla kunder med en egen anläggning upp tom ett effektuttag motsvarande 63A exkl moms tom den 31 december 2022!

Fast månadsavgift
Effektavgift* per månad kr/kW, helår
Effektavgift per månad kr/kW, höglast**
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt kr/kWh
176,50
26,80
63,00
0,071
0,36

*Effektavgiften räknas ut genom att vi tar det högsta timmedelvärdet föregående månad gånger effektavgiften. Vi räknar alltså bara den timme under föregående månad som anläggningen har använt flest kWh. Om det högsta värdet är 4 kW så blir effektavgiften 28,2 * 4 = 112,80 kr exkl moms.

**Med höglasttid menas november-mars, vardagar 07.00-17.00. De storhelger som kan infalla på vardagar (t ex julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk) räknas inte som vardag och därmed räknas inga värden från dessa dagar som höglastvärden. 

Energiskatt på 39,2 öre/kWh (2023 års avgift) tillkommer på nätfakturan.