Genom att bli mikroproducent av solenergi kan du både spara pengar, tjäna pengar och göra en insats för miljön! Vi erbjuder kristinehamnarna att köpa kompletta solcellspaket för såväl villatak som större byggnader. Om du väljer oss som leverantör av dina solpaneler kommer vi att guida dig rätt hela vägen från nyfikenhet till produktion av din första kilowattimme.

Vad är en mikroproducent av förnybar el?

Förnybar el innefattar att du producerar energin genom solceller, vindkraft eller vattenkraft.

Ellagen (1997:857) säger att du ska räknas som mikroproducent om din anläggnings effekt är maximalt 43,5 kW och din huvudsäkring är maximalt 63 A. Som jämförelse har ett villatak, där vi kan utnyttja 40 m2 till solpaneler, en effekt på 6,4 kW och en beräknad elproduktion som uppgår till 5700 kWh.

Ditt hushåll eller företag måste också göra av med mer el än du producerar på ett kalenderår.

Skattelagstiftningen sätter en maxgräns på 100 A för att få göra skatteavdrag på 60 öre/kWh som levererats ut på elnätet.

Uttagspunkten och inmatningspunkten måste gå via samma anslutningspunkt, alltså samma elmätare som mäter både det du använder och det du producerar.

Kan man få någon form av bidrag för installation och inköp av solpanelerna?

Ja!

  • Ansökningstiden för investeringsstöd gick ut i somras men pengar delas ut till sommaren 2021! Nytt stödpaket håller på att tas fram! Du har möjlighet att ansöka om investeringsstöd hos Länsstyrelsen via Boverkets portal. Investeringsstödet uppgår till 20 % av den totala kostnaden för att installera alla typer av nätanslutna solcellssystem. Investeringsstödet betalas ut från en pott som regeringen satt vilket betyder att om pengarna är slut innan din ansökan behandlats så utgår ingen ersättning. Läs mer om investeringsstödet på Energimyndighetens hemsida >>
  • Du kan välja att utnyttja rot-avdraget där du har möjlighet att få tillbaka 30 % av kostnaden för själva arbetet (inga kostnader för material räknas in). Rot-avdraget görs direkt när vi fakturerar dig medan investeringsstödet söks i efterhand. Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida >>

Observera att du bara kan välja att utnyttja ett av alternativen, inte båda.

Kan jag få ersättning för den el jag producerar?

Ja, det finns två möjliga sätt att tjäna pengar på sin elproduktion, förutom att du så klart sparar pengar på att inte behöva köpa lika många kilowattimmar till din egen elanvändning:

  • För det första har såväl juridiska personer som privatpersoner möjlighet att få 60 öre/kWh i skattereduktion för det överskott du matar ut på elnätet när du producerar mer än du har möjlighet att använda. För att få möjlighet att göra skatteavdraget måste du använda lika mycket energi som du matar ut på elnätet under ett år. Om du exempelvis använder 3000 kWh själv så är det maximalt 3000 kWh som du kan få skattereduktion för. Som mest får du ersättning för 30 000 kWh per år och anläggning vilket gör att du kan få maximalt 18 000 kr per år i skattereduktion. Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida >>
  • För det andra kan du skriva avtal med ett elhandelsföretag som kan köpa ditt överskott. Kristinehamns Energi AB köper dina överskottstimmar för motsvarande spotpriset -1,5 öre på elbörsen NordPool. Ett grundkrav är att du är kund hos oss även för din elanvändning. Läs mer om hur det fungerar här >>

Vad behöver jag göra som beställare av solpaket från Kristinehamns Energi AB?

Vi sköter nästan allt! Men några saker måste du som fastighetsägare göra:

  • Ansöka om bygglov hos kommunen för anläggningen om den ska monteras på ditt tak och är bygglovspliktigt. Kommunen gör en bedömning från fall till fall.
  • Teckna avtal om elförsäljning med ett elhandelsföretag om du vill sälja dina producerade kilowattimmar när du själv inte har möjlighet att använda dem. Välj gärna att teckna avtal med oss på Kristinehamns Energi. Läs mer om hur det går till >>

 

 

Bli din egen elproducent!

Så går det till!

Det kan kännas som att det är mycket att tänka på när man vill börja producera egen el men vi vill att det ska vara enkelt!

Intresserad?

Fyll i vårt webbformulär och bli kontaktad för en offert för just din anläggning.