Vår historia


Välkommen att följa med på en resa genom tiden. Från det att elen kom till Kristinehamn till dagens moderna verksamhet inom Kristinehamns Energi…

Vår tidslinje

 • 1854 – Karl Oskar Sundvall föds i Linköping.
 • 1880 – Sundvall flyttar till Kristinehamn.
 • 1885 – 82% av strömmen som tillverkas i Sverige var ånga, resterande vattenkraft.
 • 1889 – Sundvall lägger fram förslaget om ett elverk i Kristinehamn.
 • 1890 – Stora Hotellet lyses upp med hjälp av el på initiativ av Sundvall.
 • 1899 – Sundvalls bolag övertas av ett annat företag som byggde en ny vattenkraftstation samt satte upp gatlyktor.
 • 1900 – 60% av Sveriges elproduktion är nu vattenkraft.
 • 1912 – AB Kristinehamns Elektricitetsverk bildas.
 • 1938 – 90% av hushållen i Sverige har ström.
 • 1965 – En grävmaskin togs in för att underlätta grävandet av kablar.
 • 1966 – Kablar började grävas ner i stan vid nybyggnation.
 • 1969 – Mottagningsstationen vid Norra Dye byggs.
 • 1971 – 1 montör, 1 driftledare samt en vakt ingår i beredskapsstyrkan. Den första skyliften köps även in.
 • 1974 – Nattsläckning sker för första gången.
 • 1979 – Skyliften förnyas och kranen når 14 meter.
 • 1980 – Nya trafikljus (vid Romakorset).
 • 1987 – Tidstariffen införs.
 • 1989 – Inrapportering av störningar till myndigheter startar.
 • 1990 – Ytterligare en ny skylift köps in med en kranhöjd på 16 meter.
 • 1996 – Elmarknaden avregleras och Kristinehamns Energi AB bildas.
 • 1999 – Digitalisering av elkartor påbörjas.
 • 2005 – Första kvinnliga VD:n tillträder, Sylvia Michel.
 • 2007 – Projektet att byta ut alla elmätare startar och slutförs 2009.
 • 2010 – En ny mottagningsstation byggs vid Norra Dye.
 • 2011 – Ett nytt fastighetsbolag, Kristinehamns Energi Fastighets AB, bildades som dotterbolag till Kristinehamns Energi AB.
 • 2012 – Energimarknadsinspektionen börjar sin reglering av elnätsbolagens intäkter.
 • 2013 – Fjärrvärmekulvert inom området A9 blir övertaget från Vasallen AB. En utredning kring uppbyggnad av ett stadsnät i Kristinehamn genomförs.
 • 2014 – Vår första elbil införskaffas och den första laddstolpen upprättas i Kristinehamn.
 • 2015 – Ett elnät byggs för anslutning av vindkraftverk inom vindkraftparken Sättravallen.
 • 2016 – Ett elnät byggs för anslutning av vindkraftverk inom vindkraftparken Långmarken. Vi startar vår elhandelsverksamhet. Det gemensamägda Kristinehamns Värme AB startas efter en sammanslagning av Kristinehamns Fjärrvärme AB och Värmevärden AB

Elektricitetens historia i Kristinehamn

Elektricitetens historia

1879 uppfann Edison glödlampan och endast 11 år senare tändes den första lampan här i Kristinehamn. Det var den 24 september 1890 kl. 19.00 som hattmakaren Karl Oskar Sundvall tände upp stora hotellet för första gången med hjälp av el. Tidningarna beskrev honom som dagens hjälte.

1880 kom en man vid namn Karl Oskar Sundvall till Kristinehamn. Sundvall arbetade som hattmakare men kom att överge yrket för elektriciteten. På ett möte 1889 lade han fram sitt förslag om en kraftstation vid Björklunds kvarn och ånga om vattnet skulle börja tryta.

I slutet av 1889 startades ett ljusbolag och maskiner började köpas in från Berlin. Sundvall bildade även Kristinehamns telefonförening och under 6 år byggde Karl Sundvall Värmlands första telefonlinje till Filipstad, Karlskoga och Karlstad.

1899 togs kraftstationen över av ett bolag som satte upp de första gatlyktorna i Kristinehamn samt byggde en ny kraftstation.

1912 bildades AB Kristinehamns Elektricitetsverk och bolaget drev verksamheten fram till 1928 då staden tog över distributionen. Efter stadens övertagande följde en flerårig successiv ombyggnad och modernisering med bl.a övergång från likström till växelström.

Mycket har hänt sedan dess. Ta elpriset till exempel. De första årens pris på el var 80 öre per kilowattimme. En normal timlön låg då mellan 25 och 30 öre. Det betyder att en arbetare måste arbeta tre timmar för att kunna köpa en enda kilowattimme. 1940 behövde man arbeta 10 minuter och 50 år senare, dvs 1990, krävdes en halv minuts arbete för att få ihop till en kilowattimme.

När man tänker igenom hur elen påverkat oss under de senaste 100 åren finns det förmodligen inget område i vårt dagliga liv som inte har påverkats. Nyhetsförmedlingen har utvecklats från prästens information från predikstolen över lokala tidningar till dagens informationssamhälle med TV, radio, Internet och e-post.

I hemmet har mycket underlättats med hjälp av eldrivna maskiner. Den första elektriska spisen introducerades i USA 1891. Det elektrifierade strykjärnet, som ersatte de modeller som värmdes på spisen, var den apparat som hushållen skaffade sig först. De första elektriska tvättmaskinerna kom vid sekelskiftet och var mycket dyra. De var dessutom utrymmeskrävande och fordrade mycket manuellt arbete.

Sveriges första elektriska dammsugare tillverkades 1912 och vägde 24 kilo. Priset motsvarade en halv årslön för en arbetare. Industriella arbetsplatser har radikalt förändrats genom att man med elens hjälp underlättat många arbetsuppgifter. Belysningen har också haft stor påverkan inom industrin. Före elektrifieringen var den enda ljuskällan det ljus som kom in genom de stora fönstren i byggnaderna. Det innebar att man måste sluta arbeta när det blev mörkt ute.

Kort och gott, elektriciteten har resulterat i en mycket bekvämare, smartare och enklare vardag.

 


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30