Våra vanligaste frågor!

Nedan hittar du de vanligaste frågorna vi får till vår kundtjänst.

Om du inte hittar svaret här eller om du hellre vill prata med någon är du självklart välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0550 – 881 50.

 

Rörande elhandel

+
Hur gör jag för att teckna ett elhandelsavtal med er?

För att teckna ett elavtal med Kristinehamns Energi kan du gå in direkt här på webben under ”Teckna elavtal” eller kontakta du vår kundtjänst på 0550 – 881 50.

Tänk på att personen som står på elavtalet måste vara densamma som står på elnätsavtalet. 

+
Har ni någon fast avgift på era elhandelsavtal?

Ja, våra elavtal har en fast månadsavgift på 30kr/mån, inkl. moms.

Som kund får du alltid 100% förnybar el från vattenkraft kostnadsfritt i alla våra elavtal.

+
Hur ofta uppdaterar ni era elpriser?

Våra fasta priser uppdateras varje torsdag och gäller sedan i en vecka framåt. Det rörliga priset uppdateras i början av varje månad, men viktigt att tänka på är att det avser månaden innan.

Rörande elnät

+
Vad behöver jag göra när jag ska flytta?

Om du flyttar ut från en fastighet eller lägenhet är det viktigt att du anmäler det i god tid. Vi behöver din uppsägning så tidigt som möjligt, minst 14 dagar innan utflyttning. Om vi inte får in anmälan innan utflytten riskerar du att få betala för den el som den efterföljande abonnenten använder.

När du ska flytta in på en anläggning är det också viktigt att du kontaktar oss i tid, minst 14 dagar innan, så att vi får korrekta uppgifter från dig. Ha gärna lägenhetsnummer eller namn på tidigare abonnent och mätarnummer tillhands så att vi snabbt kan hitta rätt anläggning.

Läs mer om vad som gäller vid din flytt här.

+
Vad är det för inflyttningsavgift som ni debiterat mig på min första faktura?

På din första faktura efter inflyttning kommer du att få en inflyttningsavgift på 300 kr inklusive moms. Detta är en administrativ avgift för de kostnader som uppkommer när vi ska göra förändringar i våra system. Det handlar om avläsningar, ur- och inkoppling av kunder mm.

Alla abonnenter som flyttar in på en anläggning någonstans i vårt nätområde blir debiterade denna avgift. Avgiften är prövad av Energimarknadsinspektionen.

+
Vad är det för skillnad på elnätsföretag och elhandelsföretag?

Elnätsföretaget
Är det företag som äger elnätet där du bor. Eftersom det bara finns ett elnätsföretag/nätområde kan du inte välja vilket elnätsföretag du vill ha utan det styrs av i vilket område du bor. I Kristinehamns tätort och i några av kringområdena är det Kristinehamns Elnät AB som är elnätsföretag. I t ex Björneborg, Rudskoga, Nybble, Bäckhammar och Ölme är det Ellevio som är nätägare.

Till Kristinehamns Elnät AB betalar du din nätavgift som består av en fast avgift och en rörlig elöverföringsavgift.

Elhandelsföretaget
kan du välja fritt och det är till dem som du betalar för själva elen som du använder.

Gör du inte ett aktivt val får du vårt anvisade elhandelsföretag som är Kristinehamns Energi AB. Du får då ett anvisningsavtal som du kan byta ifrån när som helst.

+
Varför måste elnätsföretaget få in en avläsning?

Lagstiftningen säger att elnätsföretagen är skyldiga att göra en avläsning varje månadsskifte. På så sätt kan både elnätsföretaget och elhandelsföretaget alltid fakturera dig för den ström du använder.

Vi är också skyldiga att registrera en avläsning i samband med flyttning så att vi kan slutfakturera den föregående kunden och börja fakturera den nya kunden på rätt värden.

Enda gången beräknade värden används idag är när vi inte har kontakt med din mätare. Detta inträffar när mätaren inte har ström.

OBS!
Om du tillfälligt vill stänga av strömmen, t ex i ditt sommarhus, vill vi att du stänger av strömmen i gruppcentralen (proppskåpet) eller med huvudströmbrytaren om den är placerad efter mätaren. Tänk på att elmätaren alltid ska visa ett värde i displayen.

Vad får man göra själv i sin elanläggning?

+
Vilka elarbeten får jag göra själv, förutsatt att jag har s.k. nödig kännedom?
 • Byta en trasig propp eller säkring.
 • Reparera apparater.
 • Installera, ändra eller reparera anläggning för skyddsklen spänning, vilket innebär att spänningen får vara högst 50 V, effekten högst 200 mA och säkringen högst 10 A.
 • Ansluta och byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen.
 • Montera skarvsladdar.
 • Reparera och byta delar i trasiga skarv- och apparatsladdar.
 • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag med max 10 A.
+
Vilka elarbeten måste utföras av en installatör som är godkänd av Elsäkerhetsverket?
 • Nyinstallation av fasta ledningar, rör, dosor, uttag och kopplingsutrustningar.
 • Utförande, ändring eller reparation av tillfällig anläggning där arbetet kräver verktyg.
 • Fast anslutning av, eller losskoppling av fast ansluten maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning såsom industrimaskin, lyft- och transportanordning.
 • Golvvärme
+
Vad ansvarar du för i din fastighet?

I din egen villa eller fritidshus är du själv alltid ansvarig för att den fasta installationen är säker, oavsett vem som utfört installationer eller reparationer.

Bor du i lägenhet måste du se till att installationen är fri från slitage och skador. Föreningen eller hyresvärden ansvarar för att felen åtgärdas.

Oavsett hur du bor, är det alltid du själv som ansvarar för att de anslutna apparaterna är i gott skick.

+
Hur kan jag skydda mig mot elolyckor/elbränder?

En sladd eller ledning som nöts så att isoleringen skadas kan leda till såväl elstöt som elbrand. Samma sak med en trasig stickkontakt (stickpropp), ett löst sittande, sprucket eluttag eller strömbrytare.

Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder är att kontinuerligt se över och vårda elinstallationen och de anslutna apparaterna. Åtgärda fel och brister omgående. Pengarna du måste lägga ut för att köpa nytt kan faktiskt rädda din egendom och ditt liv!