Ditt elnätsabonnemang


Hur är dina elkostnader fördelade?

Din elnätsavgift
Som kund hos Kristinehamns Elnät är det till oss som du betalar dina elnätsavgifter och energiskatten. Från och med den 1 mars 2020 debiteras alla enskilda anläggningar utifrån en effektbaserad tariff. Mätarsäkringen spelar inte någon roll för nätavgiftens storlek. Säkringen begränsar dock hur mycket energi du kan använda vid ett och samma tillfälle. Läs mer om din nätavgift här.

Eftersom det bara finns ett elnätsbolag där du bor kan du inte välja vilket elnätsföretag du vill ha. Avgiften för ditt elnätsabonnemang används till drift och underhåll av elledningarna. Allt för att trygga elleveransen till dig.

Din elkostnad
Kostnaden för själva elen som du använder betalar du till ditt elhandelsföretag. Du kan själv välja vilket elhandelsföretag som du vill ha. Sedan april 2016 säljer Kristinehamns Energi el. Flyttar du inom vårt nätområde och inte själv väljer ett elhandelsföretag kommer du automatiskt att få din el från Kristinehamns Energi AB som är vårt anvisade elhandelsföretag. På www.elpriskollen.se kan du jämföra alla elhandelsavtal i hela Sverige och välja det som passar dig bäst.

Fördelning av kostnaderna
Utöver dina elnät- och elhandelskostnader tillkommer:
– Energiskatt
– Avgift för elcertifikat (för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor)
– Andra avgifter till myndigheter (för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap)
– Moms

Fördelning elkostnader

Energiskatten skiljer sig inom Sverige och avgifterna för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen och andra myndighetsavgifter är desamma i hela landet.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar.

 


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30