Blanketter och information

Kristinehamns Elnät AB har som ledningsägare och koncessionsinnehavare skyldighet att kontrollera elanläggningar som ändras eller nyansluts till elnätet. Kontrollen utförs genom stickprovskontroll på nya eller ändrade elanläggningar som anmälts till oss genom en sk. installationsanmälan.

Alla ändringar eller nyanslutningar skall enligt lag utföras av behörig installatör som skall anmäla detta till koncessionsinnehavaren, dvs oss på Kristinehamns Elnät. Vi tar emot alla föranmälningar och färdiganmälningar via www.foranmalan.nu >>

 

För frågor gällande anslutningsärenden, ring Peter Blomgren 0550-881 55 eller kontakta via e-post >> 

Du kan även kontakta kundtjänst på telefon 0550-881 50.

Tänk på det här!

Vid planerade avbrott i kundanläggningar, lågspänning

Är du som installatör i behov av att en kundanläggning görs spänningslös måste du registrera ditt ärende på Föranmälan.nu minst 10 dagar i förväg.

 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!