För dig som installatör


Blanketter och information

Kristinehamns Elnät AB har som ledningsägare och koncessionsinnehavare skyldighet att kontrollera elanläggningar som ändras eller nyansluts till elnätet. Kontrollen utförs genom stickprovskontroll på nya eller ändrade elanläggningar som anmälts till oss genom en sk. installationsanmälan.

Alla ändringar eller nyanslutningar skall enligt lag utföras av behörig installatör som skall anmäla detta till koncessionsinnehavaren, dvs oss på Kristinehamns Elnät.

Gör så här

Fyll i aktuell blankett nedan, skriv ut och skicka in till oss. Glöm inte bort underskriften på blanketten! Kom också ihåg att spara en kopia för eget bruk på din egen dator.

Offertförfrågan
Föranmälan tillfällig anläggning
För- och färdiganmälan
Färdiganmälan flerbostadshus
Arbetsbegäran

Det går även bra att maila in påskriven för-/färdiganmälan till kundtjanst@kristinehamnsenergi.se.

Tänk på det här!

Vid planerade avbrott i kundanläggningar, lågspänning

Är du som installatör i behov av att en kundanläggning görs spänningslös måste du skicka in blanketten ”Föranmälan” till oss, minst 10 dagar i förväg.

Planerade avbrott i kundanläggningar, högspänning

Önskar du som installatör att en högspänningsanläggning görs spänningslös fyller du i blanketten ”Arbetsbegäran” och skickar in till oss minst 10 dagar i förväg.

OBS! Ifylld blankett skickas till: driftplanering@kristinehamnsenergi.se

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor eller funderingar!


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30