Det här med effektbaserade nätavgifter är inte så lätt att varken förstå eller förklara men vi ska göra ett försök. Du är förstås alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst med dina frågor!

Effekt eller elanvändning – vad är vad?

Du tar reda på hur hög effekt en elektrisk apparat maximalt kommer upp i genom att titta på etiketten som sitter på den. En vattenkokare kan t ex ha en effekt som är 2000 W. Om den skulle gå en hel timme så skulle det innebära att du använt 2 kilowattimmar. Eftersom en vattenkokare bara är igång i ca 5 minuter har du i realiteten använt ca 0,17 kWh varje gång du använder den.

Effektavgiften baseras på den timme eller de timmar i månaden då du har använt flest kilowattimmar. Så här räknar vi ut vilken effekt nätavgiften baseras på:

Uträkning timmedeleffekt

Formel: Minuterna apparaten används/60 minuter * Effekten i Watt/1000 = Antalet kilowattimmar per timme

Tabell uträkning

Ett annat sätt att visa det på är det som du ser nedan. På ena axeln har du Tid och på den andra Effekt. Om du använder många apparater under kort tid så får du ett högre effektuttag än om du använder dem efter varandra. Energivolymen är dock densamma för båda exemplen.

På vintern ligger uppvärmningen som grundlast. Den är svår att räkna på generellt, därför har vi valt tre olika uppvärmningsformer i våra kundexempel så att du kan jämföra dig med den uppvärmningsform du har.

Det bästa sättet att hålla nere effektavgiften är att sprida ut sin elanvändning över dygnet och månaden. Två kunder skulle kunna använda lika många kilowattimmar (kWh) en månad men den ena kunden är bortrest i två veckor och förbrukar istället merparten av sin el under de två kvarvarande veckorna. Den andra kunden är hemma hela perioden och använder ungefär lika mycket el varje dag. Den kund som varit bortrest kommer att få en högre effektavgift eftersom den troligtvis har använt fler kWh per timme än den som spridit ut sin användning över längre tid och fått färre kWh per timme.

Nya priser fr o m 1 januari 2021: Effekttariff kunder 16A-63A från och med den 1 januari 2021 (ej lägenheter)

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad kr/kW, inkl moms
Effektavgift per månad höglast kr/kW, inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh, inkl moms
221
30,40
71,30
8,9

Så här är effekttariffen utformad för alla kunder med en mätarsäkring från 16A-63A! Observera att lägenheter med 16A- eller 20A-säkring inte berörs. Läs lägenhetstariffen >>

Effektavgift höglast debiteras enbart under månaderna november-mars och värdet som läses av är det högsta under vardagar 7-17 under denna period.

Förutom nätavgiften debiteras även energiskatten av ditt elnätsföretag. Energiskatten uppgår just nu till 44,13 öre/kWh from den 1 januari 2020. Vi har valt att inte ta med energiskatten i våra räkneexempel eftersom den egentligen inte är en del av nätavgiften. Du räknar enkelt ut hur mycket du betalar i energiskatt genom att ta elförbrukningen * 44,13 öre (35,30 öre/kWh exkl moms)

Ny energiskattesats från 1 januari 2021!

Från och med den 1 januari 2021 kommer energiskatten att vara 44,50 öre/kWh inkl moms. (35,60 öre/kWh exkl moms)

Tre kunder och deras nätavgifter!

För att göra det lite mer tydligt har vi valt ut tre typkunder för att visa vad de kommer att betala för under en höglastmånad. Vi har valt att visa hur december 2018 har sett ut för dem för att du ska kunna jämföra med din egen anläggning. De tre kunderna i vår jämförelse hade, enligt den gamla tariffen, betalat ungefär samma nätavgift trots att deras energianvändning ser ganska olika ut. Med den nya prissättningen betalar kunden för den belastning den har i elnätet i större utsträckning.

 

Tre kundexempel från verkligheten

Annas villa

Årsförbrukning: ca 20 000 kWh
Mätarsäkring: 20A
Uppvärmning: Bergvärme

Kims villa

Årsförbrukning: ca 20 000 kWh
Mätarsäkring: 20A
Uppvärmning: Direktverkande el och luftvärmepump

Peters villa

Årsförbrukning: ca 7000 kWh
Mätarsäkring: 20A
Uppvärmning: Fjärrvärme