Så här funkar det!


Det här med effektbaserade nätavgifter är inte så lätt att varken förstå eller förklara men vi ska göra ett försök. På Mina sidor här på vår hemsida kan du logga in för att se dina timvärden. Välj först den period du vill titta på längst upp på sidan och sedan upplösning per timme. Du kan välja mellan olika typer av diagram, att exportera till excel och att ta fram helgdagar om du klickar på de tre prickarna över diagrammet. Du är förstås alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst med dina frågor om du skulle köra fast!

Effekt eller elanvändning – vad är vad?

Effektavgiften på din elnätsfaktura baseras på den timme du har använt flest kilowattimmar, den så kallade timmedeleffekten. Under höglastmånaderna november till och med mars så tar vi ut det högsta värdet på månadens alla timmar men också ett värde på den högsta timmedeleffekten under vardagar 7-17. Det innebär att du kan få två olika värden, ett för höglasttid och ett för hela dygnet. Se gärna våra exempel nedan om du vill läsa mer om hur de olika utfallen kan bli.

För att ta reda på hur du kan påverka din timmedeleffekt behöver du vet vilken effekt dina apparater behöver för att fungera. Du tar reda på hur hög effekt en elektrisk apparat maximalt kommer upp i genom att titta på etiketten som sitter på den. En vattenkokare kan t ex ha en effekt som är 2000 W. Om den skulle gå en hel timme så skulle det innebära att du använt 2 kilowattimmar. Eftersom en vattenkokare bara är igång i ca 5 minuter använder du ca 0,17 kWh varje gång.

Så här räknar vi ut vilken timmedeleffekten som ligger till grund för nätavgiften:

Uträkning timmedeleffekt

Formel: Minuterna apparaten används/60 minuter * Effekten i Watt/1000 = Antalet kilowattimmar per timme

Tabell uträkning

Ett annat sätt att visa det på är det som du ser nedan. På ena axeln har du Tid och på den andra Effekt. Om du använder många apparater under kort tid så får du ett högre effektuttag än om du använder dem efter varandra. Energivolymen är dock densamma för båda exemplen.

På vintern ligger uppvärmningen som grundlast. Den är svår att räkna på generellt, därför har vi valt tre olika uppvärmningsformer i våra kundexempel så att du kan jämföra dig med den uppvärmningsform du har.

Det bästa sättet att hålla nere effektavgiften är att sprida ut sin elanvändning över dygnet och månaden. Två kunder skulle kunna använda lika många kilowattimmar (kWh) en månad men den ena kunden är bortrest i två veckor och förbrukar istället merparten av sin el under de två kvarvarande veckorna. Den andra kunden är hemma hela perioden och använder ungefär lika mycket el varje dag. Den kund som varit bortrest kommer att få en högre effektavgift eftersom den troligtvis har använt fler kWh per timme än den som spridit ut sin användning över längre tid och fått färre kWh per timme.

Nya priser fr o m den 1 januari 2024: Effekttariff kunder 16A-63A (ej lägenheter)

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad kr/kW, inkl moms
Effektavgift per månad höglast kr/kW, inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh, inkl moms
267
41,50
87
0,1275

Så här är effekttariffen utformad för alla kunder med en mätarsäkring från 16A-63A! Observera att lägenheter med 16A- eller 20A-säkring inte berörs. Läs lägenhetstariffen >>

Effektavgift höglast debiteras enbart under månaderna november-mars och värdet som läses av är det högsta under vardagar 7-17 under denna period.

Förutom nätavgiften debiteras även energiskatten av ditt elnätsföretag. Från och med den 1 januari 2024 höjs den till 53,50 öre/kWh inkl moms. Vi har valt att inte ta med energiskatten i våra räkneexempel eftersom den egentligen inte är en del av nätavgiften. Du räknar enkelt ut hur mycket du betalar i energiskatt genom att ta elförbrukningen * gällande energiskattesats

 

Tre kunder och deras nätavgifter!

För att göra det lite tydligare har vi valt ut tre typkunder för att visa vad de kommer att betala för under en höglastmånad. Vi har valt att visa hur december 2018 har sett ut för dem för att du ska kunna jämföra med din egen anläggning. De tre kunderna i vår jämförelse hade, enligt den gamla tariffen, betalat ungefär samma nätavgift trots att deras energianvändning ser ganska olika ut. Med den nya prissättningen betalar kunden för den belastning den har i elnätet i större utsträckning.

 

Tre kundexempel från verkligheten

Annas villa

Årsförbrukning: ca 20 000 kWh
Mätarsäkring: 20A
Uppvärmning: Bergvärme

Kims villa

Årsförbrukning: ca 20 000 kWh
Mätarsäkring: 20A
Uppvärmning: Direktverkande el och luftvärmepump

Peters villa

Årsförbrukning: ca 7000 kWh
Mätarsäkring: 20A
Uppvärmning: Fjärrvärme


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30