Några kunder och deras nätavgifter!


Nya effektavgiften – Så här funkar det!


Det här med effektbaserade nätavgifter är inte så lätt att varken förstå eller förklara men vi ska göra ett försök. Du är förstås alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst med dina frågor!

Effekt eller elanvändning – vad är vad?

För att förstå hur vår effekttariff är uppbyggd måste vi till att börja med beskriva skillnaden mellan kilowattimme och kilowatt. En kilowattimme är energin du använder totalt sett medan kilowatt beskriver effekten, alltså hur mycket ström som behövs samma sekund för att starta en apparat och hålla den igång. Du tar reda på hur hög effekt en elektrisk apparat maximalt kommer upp i genom att titta på etiketten som sitter på den. En vattenkokare kan t ex ha en effekt som är 2000 W. Om den skulle gå en hel timme så skulle det innebära att du använt 2 kilowattimmar. Eftersom en vattenkokare bara är igång i ca 5 minuter har du i realiteten använt 0,16 kWh varje gång du använder den.

Effektavgiften baseras på den timme eller de timmar i månaden då du har använt flest kilowattimmar. Så här räknar vi ut vilken effekt nätavgiften baseras på:

Uträkning timmedeleffekt

Formel: Tiden apparaten används/60 minuter * Effekten = Antalet kilowattimmar per timme (Total timmedeleffekt)

Tabell uträkning

På vintern ligger också någon form av uppvärmning som grundlast. Den är svår att räkna på generellt, därför har vi valt tre olika uppvärmningsformer i våra kundexempel så att du kan jämföra dig med den uppvärmningsform du har.

Det bästa sättet att hålla nere effektavgiften är att sprida ut sin elanvändning över dygnet och månaden. Två kunder skulle kunna använda lika många kilowattimmar (kWh) en månad men den ena kunden är bortrest i två veckor och förbrukar istället merparten av sin el under de två kvarvarande veckorna. Den andra kunden är hemma hela perioden och använder ungefär lika mycket el varje dag. Den kund som varit bortrest kommer att få en högre effektavgift eftersom den använt fler kWh per timme än den som spridit ut sin användning över längre tid och fått färre kWh per timme.

Effekttariff kunder 20A-63A

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad kr/kW inkl moms
Effektavgift per månad höglast kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl moms
218,75
30,25
67,25
8,88

Förutom nätavgiften debiteras även energiskatten av ditt elnätsföretag. Energiskatten uppgår just nu till 43,38 öre/kWh inkl moms. Vi har valt att inte ta med energiskatten i våra räkneexempel eftersom den egentligen inte är en del av nätavgiften. Du räknar enkelt ut hur mycket du betalar i energiskatt genom att ta elförbrukningen * 43,38 öre (34,7 öre/kWh exkl moms)

Tre kunder och deras nätavgifter!

För att göra det lite mer tydligt har vi valt ut tre typkunder för att visa vad de kommer att betala för under en höglastmånad, från och med den 1 mars 2019. Vi har valt att visa hur december 2018 har sett ut för dem för att du ska kunna jämföra med din egen anläggning. De tre kunderna i vår jämförelse hade enligt den gamla tariffen betalat ungefär samma pris trots att deras energianvändning ser ganska olika ut. Med den nya prissättningen betalar kunden för den belastning den har i elnätet i större utsträckning.

Så här är effekttariffen utformad för alla kunder med en mätarsäkring från 20A-63A!

Tre kundexempel från verkligheten

Annas villa

Årsförbrukning: ca 20 000 kWh
Mätarsäkring: 20A
Uppvärmning: Bergvärme

Kims villa

Årsförbrukning: ca 20 000 kWh
Mätarsäkring: 20A
Uppvärmning: Direktverkande el och luftvärmepump

Peters villa

Årsförbrukning: ca 7000 kWh
Mätarsäkring: 20A
Uppvärmning: Fjärrvärme


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30