Ny skattesats på energiskatt from den 1 januari 2023!

För 2022 var skattesatsen 36,00 öre/kWh exkl moms, alltså 45,00 öre/kWh inkl moms. Från och med den 1 januari 2023 höjs energiskatten till 39,2 öre/kWh, vilket blir 49 öre/kWh inkl moms. Energiskatten faktureras på din elnätsfaktura tillsammans med dina elnätsavgifter.

Lägenhetstariff fr o m den 1 januari 2023!

Fast abonnemangsavgift kr/år inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh inkl moms
Energiskatt kr/kWh
1890
0,365
0,49

Lägenhetstariff tom den 31 december 2022!

Fast abonnemangsavgift kr/år inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh inkl moms
Energiskatt kr/kWh
1783
0,2088
0,45

Nätavgift alla enskilda anläggningar upp tom ett effektuttag som motsvarar 63A, gäller fr o m 1 januari 2023! (ej lägenheter)

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad* kr/kW inkl moms
Effektavgift per månad höglast** kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh inkl moms
234
35
83
0,15

Nätavgift alla enskilda anläggningar upp tom ett effektuttag som motsvarar 63A, gäller tom 31 december 2022!

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad* kr/kW inkl moms
Effektavgift per månad höglast** kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh inkl moms
221
34
79
0,089

*Effektavgift per månad räknas ut genom att vi tar det högsta timmedelvärdet föregående månad gånger effektavgiften. Vi räknar alltså bara den timme under föregående månad som anläggningen har använt flest kWh. Om det högsta värdet är 4 kW så blir effektavgiften fr o m 1 januari 2023 35,00 kr * 4 = 140 kr inkl moms.

**Med höglasttid menas november-mars, vardagar 07.00-17.00. De storhelger som kan infalla på vardagar (t ex julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk) räknas inte som vardag och därmed räknas inga värden från dessa dagar som höglastvärden. 

Energiskatt på 49 öre/kWh gäller från och med den 1 januari 2023.

Se gärna våra kundexempel >>