Ny skattesats på energiskatt from den 1 januari 2021!

Energiskatten kommer att korrigeras i samband med årsskiftet. Den nya skattesatsen är 35,6 öre/kWh exkl moms, alltså 44,50 öre/kWh inkl moms. Energiskatten faktureras på din elnätsfaktura tillsammans med dina elnätsavgifter.

Lägenhetstariff fr o m den 1 januari 2021!

Fast abonnemangsavgift kr/år inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl moms
Energiskatt öre/kWh inkl moms
1783
18,88
44,50

Nätavgift alla enskilda anläggningar upp tom ett effektuttag som motsvarar 63A, gäller fr o m 1 januari 2021!

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad* kr/kW inkl moms
Effektavgift per månad höglast** kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl moms
Energiskatt öre/kWh inkl moms
221
30,40
71,30
8,9
44,50

*Effektavgift per månad räknas ut genom att vi tar det högsta timmedelvärdet föregående månad gånger effektavgiften. Vi räknar alltså bara den timme under föregående månad som anläggningen har använt flest kWh. Om det högsta värdet är 4 kW så blir effektavgiften fr o m 1 januari 2021 30,40 kr * 4 = 121,60 kr inkl moms.

**Med höglasttid menas november-mars, vardagar 07.00-17.00. De storhelger som kan infalla på vardagar (t ex julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk) räknas inte som vardag och därmed räknas inga värden från dessa dagar som höglastvärden. 

Se gärna våra kundexempel >>