Din elnätsavgift 2017


Nätavgift, inkl. moms.


Huvudtariff fr o m den 1 januari 2018!

Huvudtariff fr o m den 1 januari 2018 och tillsvidare, inkl 25 % moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt öre/kWh inkl moms
16
4350
17,1
41,4
20
5188
17,1
41,4
25
6263
17,1
41,4
35
9638
16,3
41,4
50
13960
16,3
41,4
63
17691
16,3
41,4

Lägenhetstariff

Gäller från och med den 1 januari 2018 och tillsvidare.

Förklaring lägenhetstariff
Avser abonnemang i flerbostadshus där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknats av fastighetsägaren. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter med undantag av kedjehus, radhus och liknande sammanbyggda hus.

Huvudsäkring i Ampere
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt inkl moms
16
1613
17,1
41,4

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30