Din elnätsavgift 2017


Nätavgift, inkl. moms.


Huvudtariff

Gäller fr.o.m. 20170101 och tillsvidare, inkl. 25% moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
16
4 085
16,3
20
4 866
16,3
25
5 886
16,3
35
9 638
16,3
50
13 960
16,3
63
17 691
16,3

Lägenhetstariff

Gäller fr.o.m. 20170101 och tillsvidare, inkl. 25% moms
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Mätarsäkring
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
16-20
1 418
16,3

Förklaring lägenhetstariff
Avser abonnemang i flerbostadshus där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknats av fastighetsägaren. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter med undantag av kedjehus, radhus och liknande sammanbyggda hus.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30