Ny skattesats på energiskatt from den 1 januari 2020!

Energiskatten kommer att korrigeras i samband med årsskiftet. Den nya skattesatsen är 35,3 öre/kWh exkl moms, alltså 44,13 öre/kWh inkl moms. Energiskatten faktureras på din elnätsfaktura tillsammans med dina elnätsavgifter.

Tariff from den 1 januari 2020!

Kundtyp, huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl moms
Energiskatt öre/kWh inkl moms
16 (gäller tom den 29 februari 2020)
4475
17,63
44,13
Lägenhetskund
1700
17,75
44,13

Nätavgift för alla kunder från och med 20A upp tom ett effektuttag som motsvarar 63A, gäller from 1 januari 2020! (from 1 mars 2020 innefattas även 16A-kunder av denna tariff)

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad* kr/kW inkl moms
Effektavgift per månad höglast** kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl moms
Energiskatt öre/kWh inkl moms
210,41
29,00
64,75
8,5
44,13

*Effektavgift per månad räknas ut genom att vi tar det högsta timmedelvärdet föregående månad gånger effektavgiften. Vi räknar alltså bara den timme under föregående månad som anläggningen har använt flest kWh. Om det högsta värdet är 4 kW så blir effektavgiften 23,20 * 4 = 92,80 kr exkl moms.

**Med höglasttid menas november-mars, vardagar 07.00-17.00. De storhelger som kan infalla på vardagar (t ex julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk) räknas inte som vardag och därmed räknas inga värden från dessa dagar som höglastvärden. 

Huvudtariff fr o m den 1 januari 2019 tom den 31 december 2019!

Huvudtariff fr o m den 1 januari 2019, inkl 25 % moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Gäller from den 1 januari 2019 tom den 31 december 2019!

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl moms
Energiskatt öre/kWh inkl moms
16
4475
17,63
43,38
Lägenhetstariff
1663
17,63
43,38

Nätavgift för alla kunder från och med 20A upp tom ett effektuttag som motsvarar 63A, gäller from 1 mars 2019 tom 31 december 2019!

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad kr/kW inkl moms
Effektavgift per månad höglast kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh inkl moms
Energiskatt kr/kWh inkl moms
218,75
30,25
67,25
0,0888
0,4338