Lägenhetstariff fr o m den 1 januari 2023!

Fast abonnemangsavgift kr/år inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh inkl moms
Energiskatt kr/kWh
1890
0,365
0,49

Nätavgift alla enskilda anläggningar upp tom ett effektuttag som motsvarar 63A, gäller fr o m 1 januari 2023! (ej lägenheter)

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad* kr/kW inkl moms
Effektavgift per månad höglast** kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh inkl moms
234
35
83
0,15

*Effektavgift per månad räknas ut genom att vi tar det högsta timmedelvärdet föregående månad gånger effektavgiften. Vi räknar alltså bara den timme under föregående månad som anläggningen har använt flest kWh. Om det högsta värdet är 4 kW så blir effektavgiften fr o m 1 januari 2023 35,00 kr * 4 = 140 kr inkl moms.

**Med höglasttid menas november-mars, vardagar 07.00-17.00. De storhelger som kan infalla på vardagar (t ex julafton, juldagen, annandagen, nyårsafton, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk) räknas inte som vardag och därmed räknas inga värden från dessa dagar som höglastvärden. 

Energiskatt på 49 öre/kWh gäller från och med den 1 januari 2023.

Se gärna våra kundexempel >>

Myndighetsavgifter som ingår i den fasta nätavgiften

I den fasta nätavgiften som alla betalar för sitt elnätsabonnemang ingår tre myndighetsavgifter som ska täcka kostnader för olika myndigheters arbete.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete och uppgår 2023 till 13,88 kr/år och kund.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens verksamhet och uppgår 2023 till 5,44 kr/år och kund.
  • Elberedskapsavgiften administreras av Svenska Kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288). Den uppgår för 2023 till 49 kr/år och kund.

Avgifterna ovan är inklusive moms. Vi specificerar inte avgifterna på vår faktura men de är en del av den fasta avgiften. Läs gärna mer om myndighetsavgifterna på Elsäkerhetsverkets hemsida >>