Din elnätsavgift


Nätavgift, inkl. moms.


Ny skattesats på energiskatt from den 1 januari 2020!

Energiskatten kommer att korrigeras i samband med årsskiftet. Den nya skattesatsen är 35,3 öre/kWh exkl moms, alltså 44,13 öre/kWh inkl moms. Energiskatten faktureras på din elnätsfaktura tillsammans med dina elnätsavgifter.

Huvudtariff fr o m den 1 januari 2019 tom den 31 december 2019!

Huvudtariff fr o m den 1 januari 2019, inkl 25 % moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Gäller from den 1 januari 2019 tom den 31 december 2019!

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl moms
Energiskatt öre/kWh inkl moms
16
4475
17,63
43,38
Lägenhetstariff
1663
17,63
43,38

Nätavgift för alla kunder från och med 20A upp tom ett effektuttag som motsvarar 63A, gäller from 1 mars 2019 tom 31 december 2019!

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad kr/kW inkl moms
Effektavgift per månad höglast kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh inkl moms
Energiskatt kr/kWh inkl moms
218,75
30,25
67,25
0,0888
0,4338

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30