Din elnätsavgift


Nätavgift, inkl. moms.


Ny skattesats på energiskatt from den 1 januari 2019!

Energiskatten kommer att korrigeras i samband med årsskiftet. Den nya skattesatsen är 34,7 öre/kWh exkl moms, alltså 43,38 öre/kWh inkl moms. Energiskatten faktureras på din elnätsfaktura tillsammans med dina elnätsavgifter.

Huvudtariff fr o m den 1 januari 2018!

Huvudtariff fr o m den 1 januari 2018, inkl 25 % moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt öre/kWh inkl moms
16 (tom den 31 december 2018)
4350
17,1
41,38
20 (tom den 28 februari 2019)
5188
17,1
41,38
25 (tom den 28 februari 2019)
6263
17,1
41,38

Från och med den 1 mars 2019 kommer alla kunder med en mätarsäkring på 20 A eller högre att debiteras utifrån en effekttariff som baseras på den faktiska energianvändningen. Läs mer här >>

Lägenhetstariff

Gäller från och med den 1 januari 2018 till den 1 januari 2019.

Förklaring lägenhetstariff
Avser abonnemang i flerbostadshus där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknats av fastighetsägaren. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter med undantag av kedjehus, radhus och liknande sammanbyggda hus.

Huvudsäkring i Ampere
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt inkl moms
16
1613
17,1
41,38

Ny elnätsavgift from den 1 januari 2019 för alla lägenhetskunder och anläggningar med en 16 A-säkring!

Den 1 januari 2019 kommer vi att ändra priset för våra lägenhetskunder och för alla kunder som har en anläggning på 16 A. I kronor innebär det att en lägenhet med en årsanvändning på 2000 kWh kommer att få en höjning på 5 kr per månad och en 16 A-anläggning med 10 000 kWh i årsanvändning får en höjning med 15 kr per månad. Övriga kunder kommer att få sin avgift korrigerad från den 1 mars 2019. Mer information om detta finns att läsa under Nätavgift, effektmätning >>

Kunder som har 20 A eller 25 A kommer att övergå i en effektmätning från den 1 mars 2019. Mer information kommer att skickas till alla berörda i början av 2019.

 

Gäller from den 1 januari 2019!

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh inkl moms
Energiskatt öre/kWh inkl moms
16
4475
17,63
43,38
Lägenhetstariff
1663
17,63
43,38

Nätavgift för alla kunder upp tom ett effektuttag som motsvarar 63A, gäller from 1 mars 2019!

Fast avgift per månad, kr inkl moms
Effektavgift per månad kr/kW inkl moms
Effektavgift per månad höglast kr/kW inkl moms
Rörlig elöverföringsavgift kr/kWh inkl moms
Energiskatt kr/kWh inkl moms
218,75
30,25
67,25
0,08875
0,4338

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30