Din elnätsavgift 2018


Nätavgift, inkl. moms.


Huvudtariff fr o m den 1 januari 2018!

Huvudtariff fr o m den 1 januari 2018 och tillsvidare, inkl 25 % moms.
(Beloppet har beräknats och avrundats)

Huvudsäkring i ampere (A)
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt öre/kWh inkl moms
16
4350
17,1
41,38
20
5188
17,1
41,38
25
6263
17,1
41,38
35 (gäller tom den 31 mars 2018)
9638
16,3
41,38
50 (gäller tom den 31 mars 2018)
13960
16,3
41,38
63 (gäller tom den 31 mars 2018)
17691
16,3
41,38

Från och med den 1 april 2018 kommer alla kunder med en mätarsäkring på 35A eller högre att debiteras utifrån en effekttariff som baseras på den faktiska energianvändningen. Läs mer här >>

Lägenhetstariff

Gäller från och med den 1 januari 2018 och tillsvidare.

Förklaring lägenhetstariff
Avser abonnemang i flerbostadshus där särskilt abonnemang för fastighetens allmänna behov tecknats av fastighetsägaren. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter med undantag av kedjehus, radhus och liknande sammanbyggda hus.

Huvudsäkring i Ampere
Fast abonnemangsavgift kr/år
Rörlig elöverföringsavgift öre/kWh
Energiskatt inkl moms
16
1613
17,1
41,38

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Självklart är du även välkommen att besöka oss om du har vägarna förbi.

Varnumsleden 1, 681 93 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 15:30