Personuppgiftshantering


Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft och ersatte Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen reglerar hur Kristinehamns Energi, med dotterbolaget Kristinehamns Elnät, behandlar personuppgifter som vi är ansvariga för när du är kund hos oss och vad vi gör med dina uppgifter när du har avslutat avtalen.

Anledningen till att vi samlar in personuppgifter från dig är för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig under avtalstiden. De personuppgifter vi sparar är t ex telefonnummer så att vi kan få tag på dig, faktureringsadressen du har om den inte är densamma som anläggningsadressen, ditt personnummer för att kunna skriva avtal med dig.

Ibland delar vi dina uppgifter med tredje part, t ex när vi:

  • vartannat år genomför en kundundersökning där vi försöker ta reda på vad våra kunder är nöjda med och vad vi kan förbättra
  • anlitar en systemleverantör för att kunna fakturera våra kunder
  • gör kreditupplysningar på nya kunder

Med tredje part skriver vi något som kallas för biträdesavtal där de får intyga att de förbinder sig till att använda dina personuppgifter på det sätt som vi har bestämt.

När ditt avtal upphör med oss kommer vi att spara dina personuppgifter en tid bland annat för att kunna slutfakturera dig. Därefter kommer alla uppgifter att tas bort.

Som kund hos oss har du rätt att begära ut all information som Kristinehamns Energi, eller dotterbolaget Kristinehamns Elnät, har sparat om dig, ett så kallat registerutdrag. En begäran om ett sådant utdrag ska göras skriftligen och undertecknat till Kristinehamns Energi AB, Varnumsleden 1. Du kan även begära rättelse om något skulle vara felaktigt, ofullständigt eller onödigt. Du har rätt att under vissa förutsättningar begränsa behandling av dina personuppgifter. Läs mer om dessa förutsättningar i Dataskyddsförordningen.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se. Du kan också kontakta kommunens dataskyddsombud som du når via e-post: dataskyddsombud@kristinehamn.se eller via kommunens växel 0550-88 000.

Om du har några frågor kring hur vi arbetar med Dataskyddsförordningen eller hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 0550-881 50 eller via e-post kundtjanst@kristinehamnsenergi.se.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30