Nyanslutning


Avgifter för nyanslutning

Ska du bygga nytt? Vill du ha el anslutet till sommarstugan? Eller ska du ansluta en större anläggning till vårt elnät? Missa då inte att anmäla det till oss i god tid innan.

Att tänka på:

 • Kontakta en behörig elinstallatör då arbete på en anläggning i allmänhet kräver elbehörighet*.
 • Elinstallatören ska skicka in en ifylld Föranmälan via foranmalan.nu.
 • Vi behöver en situationsplan där det framgår var du önskar placera mätarskåpet.
 • Du måste godkänna offerten som vi skickar till dig för att din elinstallatör ska få ett installationsmedgivande och kunna påbörja arbetet.
 • Det tar vanligtvis 4-6 veckor innan din nyanslutning är på plats efter att vi har behandlat din föranmälan. Det kan också ta längre tid beroende på arbetets omfattning, marktillstånd m m. Under semestertiden kan anslutningstiden bli längre eftersom vi går ner på minimibemanning under några veckor.

*Du kan kontrollera elinstallatörens behörighet på Elsäkerhetsverkets webbplats.

 

Vad kostar det?
Avgiften bestäms av den säkring du behöver och fågelvägsavståndet från din tomtgräns till den anslutningspunkt i vårt befintliga elnät där kapacitet för säkringen finns. Med anslutningspunkt menas t ex en stolpe, kabelskåp eller nätstation.

Våra avgifter är satta efter Energimarknadsinspektionens schablonbelopp för anslutningsavgifter. Anslutningsavgiften fastställs alltid i vår offert och kan komma att överstiga schablonpriset som visas nedan.

Anslutningsavgifter

Samtliga priser anges inkl. 25% moms

Servissäkring
Upp till 200 m
Över 200 m upp till 600 m
Över 600 m upp till 1 200 m
Över 1 200 m upp till 1 800 m
Max 25A
50 000 kr
50 000 kr + 427,50 kr/m för den del som överstiger 200 m
221 000 kr + 1 012,50 kr/m för den del som överstiger 600 m
828 500 kr + 593,75 kr/m för den del som överstiger 1200 m
Över 25 A
Begär offert
Begär offert
Begär offert
Begär offert

Observera att anslutningsavgiften inte återbetalas helt eller delvis även om fler kunder i samma område ansluter i ett senare skede.

VILLKOR och ATT TÄNKA PÅ!

Begär offert:

 • När det krävs högre säkring än 25A
 • Vid behov av uppsäkring av befintlig kabel
 • När du önskar högspänningsabonnemang

Återanslutning

Begär du frånkoppling på en befintlig anläggning för att senare återansluta densamma kommer du att behöva betala en återanslutningsavgift.

I de fall där vår ledning är intakt faktureras du den fasta nätavgiften, motsvararande den avstängda perioden. Denna avgift uppgår till minst 1 800 kr exklusive moms, dock max en ny anslutningsavgift enligt ovan.

I de fall där vår kabel är borttagen eller där anläggningen varit avstängd i mer än 20 år erläggs en ny anslutningsavgift enligt ovan.

Anslutning byggskåp

Priser anges exkl. moms.
Begränsning: Max 1 år

Servisäkring
Kostnad
Max 63A
3 000 kr
Max 80A
4 500 kr

Vad ansvarar du som kund för:

 • Att ombesörja och bekosta grävning och markåterställning från tomtgräns till fastighetens elmätare enligt överenskommelse med oss på Kristinehamns Elnät AB.
 • Förläggning av kabelrör (som tillhandahålls av oss)
 • Håltagning och tätning i grundmur
 • Kabelväg inomhus

Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30