Om du tecknar elavtal med oss via telefon, när du träffar oss på en mässa, via hemsida eller mail, alltså på distans, har du som är konsument en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar från det att avtalet har bekräftats. Du behöver inte ange något skäl till varför du ångrar avtalet. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett tydligt meddelande till oss om detta via mail, post, e-post eller använda vår ångerblankett. 

Det räcker att du skickar ditt meddelande om ånger senast 14 dagar efter att vi har bekräftat avtalet för att det ska gälla. Om du ångrar avtalet kommer ingen elleverans påbörjas hos oss. Om vi däremot har kommit överens om att leveransen ska börja gälla innan ångerfristen löpt ut är du skyldig att betala ett belopp till oss som motsvarar den elförbrukning du har haft under tiden. I detta fall måste du också se till att teckna avtal med en annan leverantör så att du inte riskerar att hamna på ett anvisat avtal.

Det är Distansavtalslagen som reglerar dina rättigheter som konsument. Näringsidkare har ingen ångerrätt men självklart försöker vi att lösa ärenden på bästa sätt ändå så kontakta oss gärna om du har några frågor.