Här kan du få råd om energi och klimat

I varje kommun finns det en kommunal energi- och klimatrådgivare. Inriktningen på rådgivningen är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral. Här hittar du information om Energirådgivningen i Kristinehamn.

Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om energi- och klimatrådgivningen och hitta bra tips för vanliga hushåll. Ett enkelt sätt att identifiera vilka apparater och andra saker i vardagen som drar energi.

Du kan även vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå för råd och stöd kring dina energiavtal.