Priset ändras från årsskiftet


Alla aktörer påverkas av de stigande kostnaderna i samhället och Kristinehamns Elnät är inget undantag. Som ett resultat av avsevärt högre kostnader för de nätförluster vi hanterar i elnätet ser vi nu att vi kommer att behöva höja elnätsavgiften betydligt mer än vad vi brukar göra. Dessutom har leverantören som äger vårt överliggande nät aviserat att de kommer att höja sin avgift mot oss på grund av ökade kostnader till Svenska Kraftnät som äger stamnätet. Hur stor procentuell höjning eller vilka summor vi kommer att landa på är ännu inte fastställt men vi hoppas kunna gå ut med information kring detta under slutet av november. Som kund kan man dock redan nu förbereda sig på betydligt högre kostnader både för elnät och elhandel under vintern. Vi genomför oftast våra prisjusteringar på elnätsavgiften i samband med årsskiftet. Prishöjningen kommer att beröra alla kundkategorier.

För dig som är abonnent i en fristående anläggning och därmed debiteras utifrån en effektbaserad tariff kan det vara läge att redan nu se över sin energianvändning och i förlängningen sitt effektuttag. Det gäller alla våra kunder som har en anläggning från 16A och högre. Genom att sprida ut sin elanvändning på längre tid kan man hålla nere effektavgiften och därmed få mer pengar kvar i plånboken. Läs gärna mer om vår effektavgift här >>

Även om lägenheter har sämre möjligheter att påverka sin elnätsavgift, eftersom den till största delen består av en fast avgift, så kan man ändå sänka sina kostnader genom att energieffektivisera.  Här finns energitips till lägenhetskunder >>


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30