Elmarknaden idag

Elmarknaden har varit upp-och-nervänd sedan slutet av 2021 och under 2022. Dagligen har vi matats med oroväckande rubriker, skrämmande inlägg i sociala medier och engagerade diskussioner kring lunchborden på våra arbetsplatser. Som lokalt energibolag i Kristinehamn känner vi ett ansvar för de frågor som kommer även om vi inte kan påverka situationen som den nu är. På den här sidan vill vi försöka förenkla och besvara de frågor som seglar upp i debatten. Vi hoppas kunna förklara vad allt det här betyder för dig som elkund så att du har möjlighet att ligga steget före.

Kristinehamns kommun har också skapat en portal med länkar till olika aktörer som kan erbjuda hjälp och råd. Denna portal hittar du på kommunens hemsida >>

Är det någon information du saknar här? Skicka e-post till oss så kompletterar vi informationen.

Nyhetsflödet just nu!

Nästan varje dag kommer nyheter kring elmarknaden. Vi förklarar, bemöter och besvarar den senaste tidens händelser.

Vilket avtal ska man välja?

Vi beskriver kortfattat våra olika avtalsalternativ och vilka kundtyper de passar.

Våra bästa energitips

Den kundgrupp som berörs mest av de höga elpriserna är de med rörligt pris men även du med fast pris kan påverka din energiavgift.

Nätavgiften påverkas!

Som ett resultat av högre omkostnader, bland annat elpriset, så kommer vi att bli tvungna att höja nätavgiften vid årsskiftet.