Elpriset

Elstöd

Nu gäller det sannerligen att hålla tungan rätt i mun för att reda ut vad som gäller med de olika elstöden som har föreslagits, beslutats och kommer att utredas. Totalt är det just nu 3 olika varianter som ligger på bordet, enkelt sammanfattat ser det ut på följande sätt.

Elstöd till konsumenter i södra Sverige (elområde 3-4) för perioden oktober 2021-september 2022

Under vecka 46 2022 godkändes Svenska Kraftnäts förslag till elstöd till hushållen av Energimarknadsinspektionen. Godkännandet av modellen kom den 16 november vilket innebär att det så kallade brytdatumet sattes till den 17 november. Det betyder att alla konsumenter som stod på ett elnätsavtal den 17 november får ett elstöd som motsvarar 50 öre/kWh för hela förbrukningen under perioden oktober 2021-september 2022. För våra kunder är det enklaste att gå in på Mina sidor, välja Elanvändning och välja rätt period längst uppe. Från och med den 6 februari kommer elnätsföretagen, däribland Kristinehamns Elnät, att kunna rapportera in underlaget till Försäkringskassan som sedan ska ta hand om utbetalningarna till kund. Försäkringskassan har meddelat att pengarna kommer att betalas ut under februari och mars. Här kan du läsa hela förslaget från Svenska Kraftnät kring hur elstödet ska utformas >>

På en presskonferens den 25 januari informerade Försäkringskassan om att utbetalningarna kommer att påbörjas den 20 februari och pågå under några dagar. För att du som kund ska få dina pengar så snart som möjligt behöver du registrera ditt konto i Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Om du inte gör det kommer Försäkringskassan kolla i sina egna register men om konto saknas även där så kommer det att skickas en utbetalningsavi. Om du får pension från Pensionsmyndigheten behöver du inte göra någonting, ersättningen sätts in på samma konto som utbetalningen av pensionen. Läs hela informationen från pressträffen här >>

Elstöd till näringsidkare och andra juridiska personer (elområde 3-4) för perioden oktober 2021-september 2022

Det första förslaget avseende näringsidkare och andra juridiska personer underkändes av Energimarknadsinspektionen så Svenska kraftnät fick i slutet av december ett uppdrag att ta fram en ny modell för dem. Den 4 januari presenterades det nya förslaget som i sak var mycket likt det gamla. Alla företag och andra juridiska personer omfattas men det kommer att finnas ett tak för hur mycket ersättning man kan få. Taket kommer att vara olika högt bland annat beroende på om man är en del av en koncern. Läs hela förslaget här >>Energimarknadsinspektionen har godkänt förslaget i mitten av januari. Nästa steg är att regeringen ska ansöka om statsstöd hos EU-kommissionen. När pengarna kommer att betalas ut till företagen och vem som ska betala ut dem är fortfarande oklart. Dessutom kvarstår en del frågeställningar kring definitionen av olika typer av näringsidkare. Där lämnar Svenska kraftnät över uppgiften till regeringen att fastställa dessa defintioner.

Elstöd till hushåll i hela Sverige för perioden november 2022-december 2022

Den 10 januari lämnade regeringen ett uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram en ersättningsmodell till alla hushåll i hela Sverige för de ökade elkostnaderna under slutet av 2022. Modellen ska utgå från samma referenspris som den tidigare modellen (75 öre/kWh i elområde 3) och dessutom innehålla ett tak för hur stor ersättning ett enskilt hushåll kan få. Svenska kraftnät har till den 30 januari 2023 på sig att presentera ett förslag som sedan ska godkännas av Energimarknadsinspektionen. När och hur dessa pengar kommer att betalas ut vet man inget om i dagsläget. Läs hela regeringsuppdraget här >>. Svenska Kraftnät uppdaterar också kontinuerligt informationen på sin hemsida >>

Bakgrund till de höga priserna

En mängd olika faktorer påverkar den prisnivå vi ser idag:

  • Kriget i Ukraina trissade upp gaspriserna under en period. Nu är dock priserna nere på ganska normala nivåer eftersom man har kunnat fylla på gaslagren i den takt man velat ute i Europa. Det finns fortfarande en viss oro inför vintern eftersom det kan bli svårt att fylla upp lagren igen, därför påverkas priserna inte särskilt mycket neråt av detta.
  • Vädret är en stark faktor. De dagar det blåser går det rörliga priset ner direkt men sedan går det upp med lika mycket de dagar det inte blåser. De fasta priserna påverkas inte i samma utsträckning av bara ett par dagars busväder. För att se effekt där behöver det vara en längre period.
  • Elsystemet har problem att överföra el från norra Sverige till södra eftersom vissa kablar helt enkelt inte har kapacitet att överföra de volymer som krävs. Varje kWh som produceras måste användas i exakt samma sekund som den produceras så även om vi har en överproduktion i norr så kan vi inte alltid utnyttja den i söder. Vi måste då importera el från andra länder.
  • Ringhals 4 är avstängd pga reparationsarbeten till slutet av februari 2023. Det innebär att produktionen i söder minskar ännu mer vilket i sin tur leder till högre priser och större risk för manuell förbrukningsfrånkoppling av el i vissa områden i vinter om det skulle bli rejält kallt och samtidigt vindstilla.

Milt slut på 2022 och blåsig start på 2023

Slutet av december blev rejält milt och priserna pressades ner betänkligt, dock från väldigt höga nivåer. Spotpriset utan avgifter och moms slutade på knappa 3 kr. Starten på 2023 har varit snöig och blåsig men priserna har ändå legat något högre pga kallare dagar och därmed högre efterfrågan på el. Milda temperaturer och regn ligger dock framför oss så det troliga är att prisdämpningen fortsätter under kommande vecka.

De fasta priserna har gått ner något eftersom priserna på längre sikt ser ut att vara något dalande. Dock är det fortfarande från höga nivåer så att binda priset idag är tveksamt om man inte verkligen vill veta vad varje kWh ska kosta. Förvaltad elfond är ett bra alternativ för den som vill ha ett stabilare pris som ändå anpassar sig efter vad som händer på elmarknaden.

Nätavgiften

Vi har justerat nätavgiften för samtliga kundgrupper uppåt från och med den 1 januari 2023. Läs mer om tarifferna här >>

Manuell förbrukningsfrånkoppling i vinter?

De senaste månaderna har man varnat för att risken för en manuell frånkoppling av elen kan komma att bli aktuell på grund av effektbrist. Effektbrist uppstår när elen helt enkelt inte räcker till för att täcka behovet av el under en specifik period. Svenska Kraftnät, som är den aktör som avgör om det blir nödvändigt och i så fall i vilka områden i Sverige, har tagit fram en information kring hur det fungerar och vad man som kund kan tänka på. Till Svenska Kraftnäts hemsida >>

Om vi skulle hamna i ett läge där Svenska Kraftnät beställer en frånkoppling av elen så gör man det till regionnätsägarna, i vårt fall Ellevio. De kontaktar sedan Kristinehamns Elnät som i sin tur stänger av strömmen enligt en förutbestämd lista som tagits fram tillsammans med Kristinehamns kommun och Länsstyrelsen. Listan har en prioriteringsordning där känsliga anläggningar fortfarande är i drift medan ”vanliga” kunder kan få ett strömavbrott under några timmar. Egentligen är det ingen skillnad mot vilken typ av strömavbrott som helst förutom att det kommer att ske med kort varsel. Vi planerar just nu hur vår kommunikationskedja ska fungera under en planerad frånkoppling.