Elstöd

Nu gäller det sannerligen att hålla tungan rätt i mun för att reda ut vad som gäller med de olika elstöden som har föreslagits, beslutats och kommer att utredas. Totalt är det just nu 3 olika varianter som ligger på bordet, enkelt sammanfattat ser det ut på följande sätt.

Elstöd till konsumenter i hela Sverige för perioden november 2022-december 2022 (utbetalningarna påbörjas v. 21)

Den 30 januari lämnade Svenska Kraftnät över ett förslag till Energimarknadsinspektionen på ersättningsmodell för november och december 2022. Förslaget innebär att du som bor i Kristinehamn och stod på ett elnätsavtal den 31 december 2022, kommer att få 126 öre/kWh för 80% av din elanvändning under dessa månader. Det betyder att om du har använt totalt 2000 kWh så får du ersättning för 1600 kWh * 1,26 kr= 2 016 kr. För förbrukning över 18 000 kWh under november-december utgår ingen ersättning. Du tar enkelt fram din förbrukning på Mina sidor där du går in under rubriken Elanvändning och väljer perioden november-december 2022 högst uppe. Då får du den totala energianvändningen till vänster, räkna av 20% och * med 126 öre.

I början av v. 16 kom Försäkringskassan med en tidplan för utbetalningarna som ska påbörjas under v. 21. De flesta kunder ska ha fått sitt elstöd den 9 juni 2023. Om du inte redan har anmält ett konto för utbetalning på på Swedbanks hemsida ska du göra det senast den 10 maj. Får du pension behöver du inte göra någonting.

Den 9 maj skickade Kristinehamns Elnät in underlaget för utbetalning till Försäkringskassan.

Försäkringskassan uppdaterar informationen kontinuerligt på sin hemsida >>

Elstöd till näringsidkare och andra juridiska personer (elområde 3-4) för perioden oktober 2021-september 2022

Det första förslaget avseende näringsidkare och andra juridiska personer underkändes av Energimarknadsinspektionen så Svenska kraftnät fick i slutet av december ett uppdrag att ta fram en ny modell för dem. Den 4 januari presenterades det nya förslaget som i sak var mycket likt det gamla. Alla företag och andra juridiska personer omfattas men det kommer att finnas ett tak för hur mycket ersättning man kan få. Taket kommer att vara olika högt bland annat beroende på om man är en del av en koncern. Läs hela förslaget här >>

I början av maj godkände EU-kommissionen elstödet för företag, dock med ett tillägg. Om företaget, föreningen eller organisationen har ett fast pris på hela sin förbrukning som är tecknat före den 24 februari 2022 och fortfarande var giltigt 24 februari 2023 är man inte berättigad till elstöd eftersom man då inte drabbats av kriget i Ukraina och dess effekter på elpriset. Företagen i Elområde 3 ska få samma ersättning som privatpersoner, alltså 50 öre/kWh för elanvändning under perioden oktober 2021-september 2022. Alla företag eller andra juridiska personer som stod på ett elnätsavtal den 17 november 2022 ska ha möjlighet att söka. Det ställs dock krav på att den som söker inte har vissa typer av skulder hos Kronofogden. Taket är satt till att en koncern maximalt kommer att kunna få ut 20 miljoner i stöd. Särskilda ersättningstak gäller också för företag som är verksamma i vissa branscher, såsom primärproduktion av jordbruksprodukter och inom fiskeri- och vattenbrukssektorn. Läs hela informationen från regeringen här >>

Den 6 mars kom dessutom en ny förordning avseende stöd till elintensiva företag. Detta stöd administreras av Energimyndigheten. Läs allt om stödet till elintensiva företag här >> Här finns också en räknesnurra där du som företagare kan lägga in dina uppgifter för att se om du kan få elkostnadsstöd >> Stödet kan sökas från den 6 mars till den 18 juni.

Ett företag ska kunna ta del av båda stöden, dels från Skatteverket och dels från Energimyndigheten.

 

Elstöd till konsumenter i södra Sverige (elområde 3-4) för perioden oktober 2021-september 2022 (Utbetalning genomförd till de flesta kunder)

Alla konsumenter som stod på ett elnätsavtal den 17 november får ett elstöd som motsvarar 50 öre/kWh för hela förbrukningen under perioden oktober 2021-september 2022. För att få fram din förbrukning för denna period är det enklaste att gå in på Mina sidor, välja Elanvändning och välja rätt period längst uppe. Den 16 februari skickade vi iväg alla uppgifter som ligger till grund för utbetalningen av elstöd till Försäkringskassan.  Här kan du läsa hela förslaget från Svenska Kraftnät kring hur elstödet ska utformas >>

Försäkringskassan har nu genomfört utbetalningarna till alla kunder med anmält konto och pensionskonto. Utländska kunder som saknar svenskt bankkonto har fått eller kommer att få ett brev där man ombeds anmäla kontouppgifter för utbetalning till Försäkringskassans huvudkontor.

 Läs hela informationen kring utbetalningarna här >>

Om du uppfyller kraven ovan, alltså att du stod på ett eget elnätsavtal den 17 november på en anläggning som hade ett eget aktivt elnätsavtal under perioden oktober 2021-september 2022, och ännu inte fått några pengar, hör av dig till oss omgående! Då kan vi kontrollera så att dina uppgifter finns med i den fil vi skickat till Försäkringskassan för utbetalning.