Elpriset

En mängd olika faktorer påverkar den prisnivå vi ser idag. Den enskilt största faktorn är gaspriset som i sin tur är ett resultat av kriget i Ukraina och Rysslands begränsning av gasexporten till Europa. Anledningen till att vi i Sverige påverkas av detta är att vi är en del av den europeiska marknaden där vi både exporterar och importerar el.

Rörligheten på marknaden beror till största delen på en osäkerhet på vad som kommer att hända framöver. Gaspriset har under de senaste veckorna gått ner något men efter händelserna kring Nordstream 1 och 2 där man misstänker att någon saboterat gasledningarna har priset återigen vänt uppåt. Det är dock inte uppe på samma nivåer som tidigare under året.

Det är dock inte bara kriget som påverkar priset:

  • Vädret är en annan faktor. De dagar det blåser går det rörliga priset ner direkt men sedan går det upp med lika mycket de dagar det inte blåser. De fasta priserna påverkas inte i samma utsträckning av bara ett par dagars busväder. För att se effekt där behöver det vara en längre period.
  • Elsystemet har problem att överföra el från norra Sverige till södra eftersom vissa kablar helt enkelt inte har kapacitet att överföra de volymer som krävs. Varje kWh som produceras måste användas i exakt samma sekund som den produceras så även om vi har en överproduktion i norr så kan vi inte alltid utnyttja den i söder. Vi måste då importera el från andra länder.
  • Ringhals 4 är avstängt pga reparationsarbeten till den 31 januari 2023. Det innebär att produktionen i söder minskar ännu mer vilket i sin tur leder till högre priser och större risk för temporär frånkoppling av el i vissa områden i vinter om det skulle bli kallt.
  • Kärnkraften i Frankrike har problem.
  • Politiska utspel under valrörelsen är en annan faktor som påverkar framförallt de bundna avtalen. Under de senaste veckorna har vi sett en kappkörning i förslag på nya lättnader för elkunderna men så här några veckor efter valet vet vi ännu inte vad som kommer att sättas i sjön. Förhoppningsvis kommer dessa besked snabbt så att branschen kan börja förbereda såväl system som kommunikation kring elpriskompensationerna. Den 30 september släpper EU ett paket med nödåtgärder som ska omfatta den europeiska marknaden.

Nätavgiften

Alla elnätsföretag har nätförluster oavsett vilken nivå i elnätet man verkar i, så även Kristinehamns Elnät. Enkelt förklarat omvandlas energi till värme när elen överförs i kablarna vilket betyder att all inmatad el inte kommer fram till en slutkund. Man räknar ut hur mycket förluster ett elnät har genom att ta mellanskillnaden mellan hur mycket ström som kommer in i elnätet och hur mycket ström man har fakturerat till kund. Denna mellanskillnad är förluster, eller omätt el om man så vill, och Kristinehamn Elnät måste ha ett elavtal för denna volym på samma sätt som för vilken anläggning som helst. I vårt elnät är ca 4% av den totala energiomsättningen förluster. Våra kostnader för nätförlusterna kommer att öka under 2023 vilket innebär att vi troligtvis kommer att tvingas höja nätavgiften kännbart vid årsskiftet. Vilken nivå på höjning som blir aktuell är ännu inte klart. Läs gärna mer om nätavgifterna här >>

Under tisdagen den 13 september kom besked från Ellevio om att man kommer att tvingas höja sina elnätsavgifter mot kund med storleksordningen 10-30%. Bakgrunden är framförallt ökade kostnader till Svenska Kraftnät som handlar sin förlust-el på elbörsen utan säkrade volymer. Den 30 september kommer styrelsen för Svenska Kraftnät att ta ställning till ett förslag om lättnader motsvarande 11 miljarder i nätavgifter för regionnätsägarna vilket i sin tur blir en lättnad för lokalnätsägarna vilket i sin tur blir en lättnad för kunderna. Hur mycket det kommer att påverka kommande års nätavgifter är dock för tidigt att säga. En höjning av vår nätavgift till Ellevio innebär troligtvis en höjning av nätavgiften även för våra kunder. Läs gärna mer om Svenska Kraftnäts nätavgifter här >>