Vi har sett fortsatt stora variationer i spotpriserna under våren och början av sommaren. Under april sjönk priset något för att under maj återigen vända upp på rekordhöga nivåer.

Dels har det varit mindre tillgänglig kärnkraft med flera reaktorer ute i årlig revision, samtidigt som det har varit problem med testkörningen av Olkiluoto 3 (i Finland).

Oron i Europa kvarstår och kriget i Ukraina har en fortsatt stor påverkan på våra elpriser i Sverige och Norden. I samband med att Ryssland stängt ner överföringen av el till Finland, samt under veckan varnat för att ytterligare strypa leveranserna av naturgas till Tyskland har priset på gas och el ökat kraftigt.

Trots nederbörd något över det normala i maj går vi in i sommaren med ett tydligt hydrologiskt underskott. Mer regn och vind under andra halvan av juni skulle kunna få spotpriserna att sjunka något, men någon större nedgång kan vi inte förvänta oss.

Vilket avtal ska jag välja?

Många kunder hör av sig till oss och vill ha råd kring vilken avtalsform man ska välja och vad som är förmånligast just nu.

Med de rekordhöga priser vi ser idag är det svårt för oss att rekommendera vare sig fast eller rörligt pris. Vi vill i stället slå ett slag för vår nya avtalsform, Förvaltad Elfond, som är en mix av rörligt och fast pris.

Våra krafthandlare följer marknaden kontinuerligt och ser till att köpa mycket el när priserna är låga och mindre när de är höga. På så sätt ger fonden ett stabilare elpris över tid och du slipper de stora svängningarna som med ett rörligt pris. Med en kort uppsägningstid (3 månader) har du även möjligheten att byta till ett fast pris hyfsat snabbt om priserna skulle gå ner.

På vår hemsida hittar du mer information om Förvaltad Elfond och våra övriga avtalsformer. Tips! Om du tecknar elavtal med oss senast den 31 juli 2022 så bjuder vi på de två första månadsavgifterna! (Värde 78 kr inkl moms)

Du är såklart även varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst för mer rådgivning kring just ditt el-abonnemang!