Rörligt pris

Priset bestäms i efterhand månad för månad och baseras på ett medelpris av vad en kWh kostade föregående månad.

Passar dig som har möjlighet att själv sätta undan en buffert varje månad för att kompensera för ett högre pris i perioder, oftast under vintern.

Läs mer om rörligt pris >>


 

Rörligt timpris

Kunden debiteras det pris som gäller varje enskild timme, dygnet runt, föregående månad. På fakturan anges medelpriset av kundens alla uttagna kWh.

Passar dig som tycker om att hålla koll varje dag på vad kommande dags timpriser kommer att bli och anpassa dina vanor efter det. Ofta är elen billigare på natten, men inte alltid. Genom att styra din energianvändning till dygnets billigare timmar så kan du få ett lägre pris än om du har ett rörligt medelpris. I dagsläget skiljer det väldigt mycket mellan de billiga timmarna och de dyra timmarna så det gäller att vara extra vaksam på hur man lever sitt liv. Om du t ex har en uppvärmningsform på din villa som är beroende av el på något sätt kan det vara svårt att styra mycket av elanvändningen till nattetid. En villa med fjärrvärme eller en lägenhetskund kan dock spara en slant på att ha ett timavtal genom att t ex tvätta på natten. Vår samarbetspartner Mälarenergi har en sida där du bland annat kan se timpriserna dag för dag. Vi erbjuder samma avtalsformer och priser som dem men hos oss får du allt på en faktura.


 

Förvaltad Elfond

Den nyaste produkten vi har. Fonden förvaltas av våra elhandelsspecialister som köper många kWh när priset är lågt och få när priset är högt. På så sätt skapas ett stabilt pris över tid. Priset sätts från månad till månad och har historiskt legat en bit under det rörliga priset de flesta månader. Eftersom vintern 2023 hittills varit väldigt mild mot vad man befarade i höstas, så har priset för elfonden varit mindre fördelaktigt jämfört med det rörliga priset om man ser till enskilda månader. Sett över en längre period, ca ett år bakåt i tiden, så har dock fonden varit mer fördelaktig för de flesta.

Passar dig som inte vill binda ditt avtal på ett fast pris men ändå ha ett stabilt pris över tid. Som kund med vår fond får du ett månadsbrev varje månad som bland annat beskriver hur stor del av priset som varit rörligt och hur stor del som är prissäkrat under föregående månad.

Läs mer om Förvaltad Elfond >>


 

Fast Pris 1 år och Fast Pris 3 år

Kunden betalar det fasta pris som gäller vid avtalstecknandet under hela avtalsperioden.

Passar dig som vill veta hur mycket elen kommer att kosta varje månad.

Läs mer om fast pris >>