Felsökning när saker inte syns


Ett strömavbrott kommer alltid olägligt. Om det beror på ett kabelfel kan det komma när som helst, dag som natt, och är dessutom svårt att avhjälpa snabbt. När strömmen går hos våra kunder sätter ett antal processer igång för att strömmen ska komma tillbaka så fort som möjligt. En driftledare, som alltid finns i tjänst, börjar med att säkerställa att felet ligger hos oss och också försöka kartlägga vilka resurser som kommer att behövas i felavhjälpningsfasen. Därefter sektioneras felet ut till ett så begränsat område som möjligt. Har vi väl konstaterat ett kabelfel är det dags att ta reda på exakt var skadan finns. Det är inte alltid helt enkelt, framför allt om kabelfelet beror på någonting annat än en avgrävning. Därför har vi olika typer av hjälpmedel vi tar till för att kunna ringa in felet med så hög precision som möjligt. Nu ska du få följa med på en felsökning på Stenbacken 2!

Under den tidiga morgonen den 16 mars bröts strömmen till fastigheten på Stenbacken 2. Morgonpigga kunder ringde till vår jour som fick åka ut för att kontrollera hur det stod till med kabeln. Vi kunde direkt konstatera att kabeln inte var i skick att koppla in och att vi därför behövde rulla ut en tillfällig kabel för att kunderna skulle få strömmen tillbaka. Under måndagsmorgonen var det så dags att påbörja detektivarbetet med att reda ut var kabeln var trasig. Elmontörerna Tony och Simon tilldelas arbetet och skriver ut en karta över hur kabeln ligger från vårt kartsystem. Idag har de hjälp av vår praktikant Kasper från Brogymnasiet som får rita ut kabeln på marken för att vi ska se den ungefärliga sträckningen.

Det fanns inga synliga grävmärken på sträckan där kabeln ligger så våra 2 elmontörer, Tony och Simon, bestämmer sig för att felsöka med hjälp av ett stötdon. Stötdonet ansluts till ena änden av kabeln i kabelskåpet. Den skickar sedan en impuls ut på kabeln för att bedöma hela dess längd och sedan ytterligare en impuls för att få en indikation på hur långt bort från kabelskåpet felet finns. I det här fallet visade mätinstrumentet att kabelns hela längd var ca 89 meter och att felet fanns ca 72 meter från kabelskåpet, alltså ganska nära huskroppen och platsen där kabeln går in i huset. När en kabel går sönder blir det en kortslutning där kabeltrådarna får kontakt med varandra. Det är denna kortslutning som stötdonet känner av. Angivelsen om ca 72 meter räcker dock inte för att vi ska börja gräva upp marken, vi vill vara säkra på att vi gräver upp på rätt ställe.

Därför tar Simon och Tony fram en apparat där man med hjälp av hörlurar kan uppfatta ljudet av impulserna som stötdonet skickar ut. Varje gång impulsen träffar stället där kabeln har gått sönder avger kortslutningen ett ljud som låter som ett knackande. Det kan också vara mer dovt beroende på markförhållanden och hur trasig kabeln är.

De stegar bort ungefär 72 meter och börjar sedan lyssna efter det dunkande ljudet. De flyttar sig fram och tillbaka med några meters mellanrum för att höra var ljudet hörs tydligast. Det finns vissa faktorer som gör det svårare att uppfatta ljudet, det kan handla om hur djupt kabeln ligger, om den ligger i ett kabelrör eller om det är tjäle i marken. I det här fallet tror vi att kabeln ligger relativt djupt eftersom den kommer ut från husgrunden, dessutom är det fortfarande tjäle så ljudet är ganska svagt även om man definitivt kan höra en knackning när impulsen skickas ut från stötdonet. Simon och Tony får fram ett troligt område där kortslutningen borde vara men vill för säkerhets skull testa att ansluta stötdonet i andra änden av kabeln, alltså inne i huset. Sagt och gjort, utrustningen flyttas från ena stället till det andra och samma process inleds.

 

Resultatet stämmer väl överens med det man kommit fram till från andra riktningen och Tony ritar ett kryss där felet borde vara. Eftersom det ligger en tillfällig kabel vill vi så klart ha tillbaka den ordinarie anslutningen så snart som möjligt.

Dagen efter felsökningen har vi en grävmaskin och en elmontör på plats. Vi hittar felet ca 50 cm från där krysset är utritat. Kabelns ytterhölje har fått en liten, liten skada som har gjort att fukt har kunnat läcka in till själva ledningen under ganska lång tid. Till slut blir det en kortslutning som gör att strömmen bryts. Vår elmontör skarvar bort skadan men upptäcker i samband med arbetet att resten av kabeln, som legat i marken i ca 60 år, är i dåligt skick. Detta behöver också hanteras så ärendet lämnas vidare i organisationen för vidare felsökning och beslut om hur vi ska hantera kabeln. Det akuta felet är dock hanterat.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30