Medarbetarintervju


Hej!

Jag heter Peter Blomgren och är Driftansvarig på Kristinehamns Elnät, det innebär att jag ansvarar för att alla våra kunder har ström till sina fastigheter.

Jag sköter även personalplanering för våra montörer samt har hand om inkommande anslutningsärenden.

En stor investering på driftsidan skedde nu den 2 december då vi kompletterade vår mottagningsstation i Stensta med en ny transformator på 25 Megawatt. Samtidigt håller mina kollegor på med ett nytt kablage mellan Stensta ner mot vår fördelningsstation vid Presterudsskolan.

Detta arbete utförs för att kunna fördela lasterna i nätet och ge oss bättre möjligheter till omkopplingar vid eventuella strömavbrott och på det viset minska avbrottstiderna. Det ger oss även möjligheter att ta tillvara på mer el från vindkraftparken i Långmarken. Utökningen stärker också upp vårt 10 kilovolts nät så att vi sedan kan stärka upp lågspänningsnätet för en framtida elbilsboom.

Vad det gäller anslutningsärende så kommer det fortfarande in nyanslutningar på villor i våra nya bostadsområden samt några ströanslutningar från lite olika ställen. Vi närmar oss ca 30 nya anslutningar i år. Till det kommer ett stort antal tillfälliga anslutningar i samband med nybyggnation och diverse underhållsarbeten. Det byggs även om så det förekommer även många servisändringar vilket innebär att vi åker ut och skarvar kablar och drar om serviser så det anpassas till de nya förutsättningarna.

Något som ökat stort på senare år är så klart installationen av solcellsanläggningar. Vi har drygt 100 produktionsanläggningar i vårt nät nu. Under-2019 inkopplades 40st nya anläggningar och i år har vi passerat 40st så kanske slutar på ca 45st.

Det här var en liten sammanfattning av vad jag gör på dagarna!

Tack för ordet!

Med vänliga hälsningar Peter


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30