Vi bygger framtidens elnät!


Historiska saker har hänt i vårt nätområde under de sista skälvande månaderna av 2021. För första gången någonsin har vi kunnat försörja hela stan med el enbart från vår mottagningsstation på Stensta. Det betyder att vi har fler möjligheter än tidigare att koppla om i elnätet om vi skulle drabbas av ett större fel. Det betyder också att vi har en utökad kapacitet i nätet som gör att vi i större utsträckning kan möta framtidens krav i form av t ex laddning av elbilar, större effektuttag från industrin och annat som vi kanske inte vet om idag.

Morkullan heter fördelningsstationen som gör stora delar av detta möjligt och den står i hörnet Närkevägen-Varnumsleden. Den är ett resultat av projekt Västlänken som genomfördes under 2020 och projekt Östlänken som genomförts under 2021. Västlänken går från Presterud till Stensta och Östlänken från Stensta till Morkullan. Nästa etapp blir att gräva längs med Varnumsleden ner till oss på Dye. Arbetet kommer att påbörjas under våren 2022.

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som har tagit det försiktigt förbi våra arbetsplatser under året. Tyvärr är det oundvikligt för oss att vara i vägen från tid till annan och även om vi gör vårt bästa för att förenkla för er som nyttjar cykelvägar och bilvägar så blir det ibland en aning stökigt. Om vi bara hjälps åt så kan alla arbeten genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Det är vi mycket tacksamma för!


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30