Sandra vet vart kabeln finns!


Sandra heter jag och jag arbetar som karttekniker på Kristinehamns Elnät. Det innebär att jag försöker avbilda elnätet digitalt så som det ser ut i verkligheten. Det innebär att jag, i vårt dokumentationsprogram, lagrar och uppdaterar information om hur kabelskåp och nätstationer är uppbyggda inuti. Jag lägger också in uppgifter om hur stora säkringar och hur grova kablar som finns i nätet. Detta gör att vi kan räkna så att vi vet att strömmen räcker till, tex när vi ska bygga om elnätet eller ansluta en ny kund.

För att kunna rita in i elnätet på rätt position använder jag mig av en inmätningsutrustning, en gps med väldigt hög noggrannhet. Den använder jag vid nybyggnationer och förändringar i nätet. När jag då står ute i schaktet och ska mäta in en skarv på kabeln tex så ritas en skarv in på kartan med endast någon centimeters noggrannhet.

En annan arbetsuppgift som jag också utför och som är helt beroende av dokumentationen av elnätet är kabelanvisningen. Anledningen till detta är att inte våra kablar ska skadas i samband med grävarbeten.
Jag använder mig då av underlaget i kartan och en kabelsökare för att ta reda på vart i marken kabeln går. Därefter målar jag med gula streck på marken där kabeln går. På så vis vet grävarna att det går en kabel där och kan ta hänsyn till detta.

Kanske har du tänkt att gräva i sommar, göra en ny altan eller sätta en ny häck? Vid alla grävarbeten ska en anmälan till Ledningskollen.se göras. Där ritar du in var du ska gräva, och vilket datum du har tänkt starta. Anmälan går lika bra att göra i Ledningskollens app i din telefon som i din dator.
Genom att göra ärendet i Ledningskollen riskerar du heller inte att glömma någon ledningsägare. Då får alla som har ledningar i området samma information och du slipper kontakta och hålla koll på tele, fiber, kabel-tv eller andra ledningsägare. Vi måste ha in en anmälan senast 5 arbetsdagar innan du kommer att börja gräva.

Min arbetstid är fördelad på ungefär halvtid ute i fält och halvtid inne framför datorn. Något jag uppskattar väldigt mycket. En variation av både arbetsuppgifter och miljö.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30