Priset på den fina sommaren!


De nordiska elpriserna är för närvarande rekordhöga och orsakerna till detta är flera.

Från ett överskott i vattenmagasinen i början av året har vi nu efter en varm och torr sommar fått ett rejält hydrologiskt underskott i början av hösten. Även vindkraften har legat under vad som räknas som normalt för årstiden.

I Europa och övriga världen råder energibrist vilket gjort att priserna på framför allt kol, gas och utsläppsrätter ökat extremt de senaste veckorna.

I takt med att elmarknaden inom EU blir alltmer integrerad påverkas även vi av de Europeiska elterminspriserna. Ändå ligger våra elpriser fortfarande en bra bit under elpriserna på kontinenten och vi märker också att de Nordiska elpriserna är fortsatt mycket känsliga för väderomslag och tillfälliga prognoser med regn och vind, vilket skapar stora variationer på priserna i systemet.

De senaste veckorna har den hydrologiska balansen förbättrats något då en del regn kommit ner, samt att det blåst kraftigt under några dagar vilket märktes tydligt under söndagen då vi åter igen hade minuspriser på elbörsen under några timmar. Dock krävs betydligt mer ihållande blötväder för att det ska ha effekt på elpriserna över tid/vinterperioden.

Främst är det de kortare avtalen som påverkas av de höga elpriserna i nuläget och därför kan ett avtal på längre bindningstid möjligen vara att föredra. Ett annat alternativ är att teckna avtal med omteckningsrätt så att man har möjlighet att omförhandla sitt pris ifall elpriserna skulle sjunka under kommande år. Omteckningsrätten ingår i våra 3-års eller 5-årsavtal och summan du betalar beror på vilken årsförbrukning du har.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30