Östlänken förstärker elnätet!


Under de senaste åren har vi arbetat strategiskt med att utveckla och framtidssäkra vårt elnät. Förra året genomförde vi projekt Västlänken och i år projekt Östlänken. Syftet med båda projekten är att förstärka och förbättra elnätet så att det ska klara framtidens utmaningar.

Östlänken sträcker sig från vår mottagningsstation vid Stensta förbi Stenstaliden, passerar längs Östra Ringvägen för att i korsningen vid Närkevägen vika av mot Varnumsleden. I hörnet vid Varnumsleden-Närkevägen kommer vi att sätta upp en ny fördelningsstation som sedan ska förbindas med vår mottagningsstation på Dye. Projektet kommer att pågå hela året med en paus över semestern.

Eftersom vi ska gräva hela vägen från korsningen Dalavägen-Östra Ringvägen till korsningen Närkevägen-Östra Ringvägen så kommer stora maskiner och personal befinna sig på vägbanan under stora delar av dagen. Vi ber därför dig som passerar med bil att ta det lite extra lugnt när du kör förbi så att våra anställda och entreprenörer får komma hem till sina familjer helskinnade. Stort tack för det!

Syftet är att rusta elnätet för framtidens utmaningar och skapa fler möjligheter till omkopplingar vid driftstörningar. Vi ser idag tendenser, bland annat i transportsektorn, där man genomför en energiomställning från fossila bränslen till förnybara och där är el en viktig del. För att vi ska kunna fortsätta leverera el på ett tryggt sätt dygnets alla timmar behöver elnätet ha kapacitet för att hantera ett högre energiuttag än idag.

Ett annat mervärde med Östlänken är att vi vill skapa ett elnät som har fler möjligheter till omkopplingar när vi får driftstörningar. Vi har två mottagningspunkter in i stan från överliggande nät, Ellevio. Idag klarar bara mottagningsstationen på Dye att försörja hela stan med el om det skulle behövas. Genom att dels förbinda mottagningsstationen vid Stensta med den nya transformatorn vid Varnumsleden-Närkevägen och dels installera ytterligare en transformator vid Stensta kan vi försörja hela stan med el även därifrån om det skulle behövas vid ett större haveri. Det skapar en trygghet i elleveransen som vi inte har haft tidigare.

Den nya fördelningsstationen vid Varnumsleden-Närkevägen beräknas vara installerad och klar i november.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30