Ombyggnation på Vålön


I vår verksamhet är FNs Agenda 2030 en viktig ledstjärna för att bidra till att skapa ett hållbart Kristinehamn. Under projektet på Vålön arbetar vi med samtliga tre dimensioner: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet.

Gällande den miljömässiga hållbarheten kommer vi exempelvis att byta ut material i elnätet som är direkt skadliga för miljön. Till exempel försvinner alla stolpar som det idag sitter luftlinjer i. Dessa stolpar är gjorda av trä och  behandlade med en samling ämnen som kallas kreosot. Kreosot skyddar mot röta eller skadedjursangrepp men klassas som cancerframkallande och dess användning är starkt reglerad. Stolparna på Vålön har stått där länge men man bedömer att de giftiga ämnena är långlivade i materialet. Att få bort dessa stolpar har varit en prioriterad fråga för både det här projektet och för andra projekt vi genomför i nätområdet. Ett annat exempel på en miljöförbättring är att vi ersätter oljan i våra transformatorer till miljöklassad olja. Vi försöker också hålla nere antalet transporter i samband med projektet genom att använda material som redan finns på ön, t ex grus och sand. Dessutom använder vår entreprenör Hesselius Entreprenad AB miljöklassad diesel i sina maskiner. I samband med upphandlingen ställde vi krav på att man använder biologiskt nedbrytbar hydraulolja i maskinerna så även det används.

kabeltrummor projektledare skyddsombud

Projektledare Thomas Grankvist och skyddsombud Johan Svensson går skyddsrond och kontrollerar uppställda kabeltrummor.

Vi lägger stor vikt vid social hållbarhet, i vårt fall att vi stör så lite som möjligt. Vår verksamhet innebär tyvärr en del stök under tiden arbetet pågår men vi försöker alltid att återställa så gott det går så att naturen får möjlighet att återhämta sig under de kommande åren. I projektet på Vålön anpassar vi kabelsträckningen utifrån de stigar som redan finns så att vi ska slippa köra sönder orörda skogsområden. På så sätt bevaras miljön för såväl turister som sommarstugeägare i den mån det är möjligt. Alla kablar som grävs ner idag läggs i rör vilket betyder att när det blir dags att byta dem igen om sisådär 40-50 år så kommer man inte behöva gräva upp allt utan kan dra nya kablar i rören istället.

Under arbetets gång gör vi regelbundna skyddsronder där vi stämmer av verksamheten mot den arbetsmiljöplan som upprättats för projektet. På ronderna deltar skyddsombud, projektledare, elnätschef och personal på plats. Det är mycket viktigt för oss att arbetet genomförs på ett säkert sätt för alla som vistas i området, både för anställda och för andra som besöker ön. Inför projektet har vi haft samråd med markägare och träffat stugägarföreningen för att få in synpunkter på hur vi ska genomföra projektet på bästa sätt. Den dialogen fortsätter också under arbetets gång.

Sist men verkligen inte minst trycker Agenda 2030 på ekonomiska hållbarhetsfaktorer och en uppenbar sådan är att vi leveranssäkrar elnätet så att vi dels undviker att få oväntade driftstörningar men också kan avhjälpa felen snabbare när de väl uppstår. Därmed säkrar vi en trygg elleverans till våra kunder under lång tid framöver. Genom att gräva ner all ledning blir påverkan från väder och yttre faktorer i stort sett obefintlig. Investeringen som görs idag är långsiktig och sträcker sig 40-50 år framåt.

Vi är stolta över det hållbarhetstänk vi arbetar med på Vålön även om vi förstås alltid kan göra mer. Vi tycker att vi har kommit en bra bit på vägen mot ett hållbart sätt att arbeta. Även om området idag ser lite tråkigt ut med maskiner och uppgrävda vägar så ska vi göra vårt absolut bästa för att återställa stigar och vägar så mycket som möjligt när vi lämnar ön i höst.

Om du har synpunkter och frågor kring projektet är du varmt välkommen att kontakta oss via kundtjänst på telefon 0550-881 50 eller via e-post. Följ gärna projektet på vår Facebook-sida.

 

 

 


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30