Hållbarhet i vår vardag!


FNs mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, godkändes av medlemsländerna den 25 september 2015 och syftar till att uppnå 17 globala mål som de 193 medlemsländerna identifierat och satt upp tillsammans. Eftersom Kristinehamn är en del av en större omvärld ser vi det som vår plikt att vara delaktiga i detta arbete med det vi kan påverka i det lilla.

När man pratar om hållbarhet tänker nog många fortfarande på miljö och klimat i första hand trots att begreppet innefattar mycket mer än så. Vi påbörjade under 2019 ett internt arbete i organisationen med att kartlägga hur vi arbetar med hållbarhet i ett bredare perspektiv i vår verksamhet. Vi har diskuterat 13 av de 17 globala målen i Agenda 2030 och har tagit fram ett omfattande material som visar att vi faktiskt gör väldigt mycket idag men vi kan förstås göra mycket mer. Fyra av målen ligger så långt från vår verksamhet att vi bedömt dem som svåra för oss att arbeta med strategiskt.

Här kommer några exempel på saker vi arbetar med och som kommer att följa med oss in i vårt målarbete för 2022 som har påbörjats under september.

 

Det mål vi arbetar mest med är, föga överraskande, mål nr 7 som handlar om att säkerställa tillgång till hållbar energi för alla. Några exempel från vår kartläggning är att vi har en extremt hög leveranssäkerhet i vårt elnät som för 2020 uppgick till 99,9 %, vi har en egen solpark på Varnumsleden 1 som producerar el motsvarande ett tjugotal villor varje år, vi säljer elavtal med el som är producerad till 100% med vattenkraft och vi har kostnadsriktiga, rättvisa elnätsavgifter för alla våra kunder.

 

 

 

Ett annat mål vi arbetar mycket med är mål nr 11 som innehåller mål för hållbara städer och samhällen. Ett aktuellt exempel är grävningen på Östra Ringvägen som pågår just nu. Vi bygger om i elnätet för att möta framtidens krav på högre effektuttag och ännu högre driftsäkerhet. För att det ska vara möjligt byter vi till kablar som kan överföra mer el, vi bygger nya förbindelser mellan de olika delarna i nätet och förstärker med ny utrustning i våra stationer. Allt för att kunna garantera en god leverans även i framtiden.

 

 

 

God hälsa och välbefinnande är också viktigt för oss, både hos våra medarbetare men också hos kristinehamnarna i stort. Under året genomför vi två interna friskvårdsdagar som syftar till att inspirera till att röra på sig eller att göra andra saker man mår bra av. Vi har haft aktiviteter med allt ifrån poängorientering till föreläsningar och självförsvar. Dessutom har vi haft stegtävlingar där personalen har utmanat varandra i att röra på sig. Varje år sponsrar vi ett flertal föreningar i Kristinehamn så att de ska kunna fortsätta med sin viktiga verksamhet där alla som vill får möjlighet att utöva sin idrott till ett skäligt pris. Föreningslivet är oerhört viktigt för att skapa en bra grund till en framtida god hälsa, inte minst bland våra barn och ungdomar.

 

 

Det här var tre exempel på hur vi arbetar med hållbarhet i vår vardag. I de kommande nyhetsbreven kommer du att kunna följa hur vår arbete fortskrider. Så håll utkik!


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30