Framtidens elnät växer fram!


De flesta kablar som sträcker sig från mottagningsstationen på Varnumsleden 1 via transformatorstationen vid Kurlanda och vidare in till fördelningsstationen Tvillingar i centrum, har legat på sin plats sedan slutet av 60-talet och början av 70-talet. De har gjort sitt jobb och fortsatt leverera högkvalitativ el årets alla dagar men nu har det blivit dags att ersätta dem för att säkra den framtida driften.

Projektet inleddes redan under våren 2023 när nya kablar trycktes under åkermarken från Varnumsleden mot Kurlanda. Att trycka en kabel innebär att man istället för att gräva, borrar en kanal under markytan som man sedan drar kabeln igenom. Fördelen är att man slipper gräva i onödan och påverka marken mer än nödvändigt. Vi använder för det mesta tryckning när vi ska korsa vägar, järnvägar eller andra passager som vi helst undviker att blockera. I det här fallet ville vi inte förstöra åkermarken för markägaren.

Arbetet fram till transformatorstationen vid Kurlanda var klart under 2023 och sedan togs en paus i arbetet eftersom nästa etapp skulle bli betydligt mer omfattande och kräva ytterligare planering. Under våren 2024 sattes skopan i marken för nästa etapp, den mellan transformatorstationen vid Kurlanda till fördelningsstationen Tvillingarna inne i centrum. Grävningen påbörjades över Älvängen och fortsatte sedan längs med Lötälven in mot stan.

Denna etapp har varit ganska stökig, inte minst för att vår ambition är att försöka störa omgivningen så lite som möjligt. Vi visste redan från början att vi skulle behöva blockera cykelbanan som löper längs med Skaraborgsvägen och delar av Södra Staketgatan under tiden grävningen pågick. Dessutom fanns det en risk att vi inte skulle kunna trycka kabeln den sista biten under vägen mot Tvillingarna. Dessa faktorer har gjort arbetsmiljön mer riskfylld och att det dessutom blivit svårare för de som rör sig i området att passera. Vi är mycket tacksamma över att alla som kört bil i området under tiden arbetet har pågått har tagit det lite extra försiktigt. På så sätt har alla mammor, pappor, superhjELtar och andra betydelsefulla personer kunnat komma hem tryggt varje dag!

 

När vi så nådde fram till övergångsstället i korsningen Västerlånggatan-Södra Staketgatan visade det sig att någon tryckning av kabeln inte skulle bli aktuell. I marken går redan en massa infrastruktur som vi riskerade att skada. Därför återstod inget annat alternativ än att gräva även över vägen. För att inte ställa till det för mycket för busstrafik, biltrafik, cyklister och gångtrafikanter beslutade vi att genomföra grävningen en sen junikväll när busstrafiken slutat gå och butikerna i centrum hade stängt för dagen. Vägen var avstängd under några timmar och allt fortlöpte enligt plan. När vi nu skriver slutet av juni 2024 i almanackan så har vi plockat bort avspärrningarna på cykelbanan och håller på att återställa marken där schaktet går. Vi har fortfarande lite arbete kvar på planen framför Tvillingarna men siktar på att vara klara under sommaren.

 

 

 

 

 

 

 


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30