En arbetsdag som elmontör på Kristinehamns Elnät!


Vem är du?

Mitt namn är Tony och jag arbetar som elmontör på Kristinehamns Elnät sedan 6 år tillbaka. Har tidigare arbetat med fjärrvärme och som installationselektriker.

Beskriv vad en elmontör på Kristinehamns Elnät arbetar med!

Dagen börjar med ett avstämningsmöte tillsammans med övriga montörer där vi går igenom våra aktuella arbeten, projekt osv. Vi gör en prioritering för dagen och veckan och fördelar arbetet mellan oss.

Vårt arbete innebär allt från felsökning och underhåll av elnätet och gatubelysningen, dragning av nya kablar och rasering av luftledning till byten av elskåp, transformatorstationer och nyanslutningar till privatpersoner och företag.

Ingen dag är den andra lik. Arbetsdagarna varierar både miljö- och vädermässigt. Om man vill arbeta som elmontör på ett elnätsbolag bör man gilla att vistas ute mycket då de flesta arbeten innebär utomhusjobb i alla väder.

Vad är det bästa med att jobba på just Kristinehamns Elnät?

Det bästa är att vi kan arbeta väldigt flexibelt, att man har mycket frihet under ansvar och kan arbeta självständigt!

Tycker du att fler borde söka sig till vår bransch?

Jag kan verkligen rekommendera både yngre samt fler kvinnor att söka sig till energibranschen. Med den personalbrist som råder är det lätt att få jobb. Antal tjejer har ökat inom yrket senaste åren, men visst vore det roligt om vi kunde få till en ännu jämnare fördelning på arbetsplatsen.


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30