Elmarknad i förändring


Låga temperaturer, mindre vind och nederbörd än normalt för årstiden samt delar av kärnkraften ute i revision har fått de rörliga elpriserna att stiga under våren och början av sommaren. Mycket talar även för att priserna kommer att ligga kvar på dessa nivåer den närmaste perioden.

När det gäller de fasta priserna är det delvis stigande priser på kol och gas men framför allt CO2 (utsläppsrätter) som fått priserna att öka. Dock ser vi betydligt högre elpriser ute i Europa och allteftersom vi går mot en mer sammankopplad marknad kan detta, på sikt, innebära högre elpriser även för oss i Norden.

I takt med att den mer väderberoende, förnybara elproduktionen ökar i Sverige och kärnkraften avvecklas får vi även räkna med större och snabbare svängningar i elpriserna framöver. Det handlar om att bygga ut och anpassa elnätet för att kunna transportera elen från våra nya produktionskällor och ut till dig som kund oavsett var i Sverige du bor. Idag finns så kallade överföringsbegränsningar i elnätet vilket medför stora prisskillnader mellan våra fyra elområden där priserna är betydligt högre i söder än i norr.

Kristinehamn tillhör område elområde 3 som har en del kärnkraft men i stort sett ingen storskalig vattenkraft. Läs mer om indelningen i elområden >>


Vill du komma i kontakt med vår kundtjänst?

Kundtjänst

Vår strävan är att ha en öppen och nära dialog med dig som kund. Därför är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Du kan också chatta med oss direkt här på vår hemsida.

Varnumsleden 1, 681 91 Kristinehamn
Öppettider:
Vardagar 08:00 - 12:00
13:00 - 15:30