Är du i behov av ett planerat strömavbrott?

Planerar du ombyggnation, underhåll, flytt av apparater eller något annat som kräver ett planerat strömavbrott?

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och framförallt kunna planera våra resurser, skriva och verifiera eventuella driftordrar gäller följande:

Lågspänningsanläggning

Krävs ett planerat strömavbrott på en lågspänningsanläggning skall du skicka in blanketten ”Föranmälan” minst 10 dagar innan önskat strömavbrott.

Högspänningsanläggning

Krävs ett planerat strömavbrott på en högspänningsanläggning skall du skicka in blanketten ”Arbetsbegäran” minst 10 dagar innan önskat strömavbrott.

 

Ifylld blankett skickas till: driftplanering@kristinehamnsenergi.se

Vid frågor kontakta vår kundtjänst på telefon 0550-881 50 och be att få prata med vår Driftavdelning.